European Media Partner

IoT effektiviserer samfundet

Internet of Things giver utallige muligheder for at skabe langt mere effektive virksomheder og er et afgørende skridt mod et bæredygtigt samfund.

5G gør det muligt at transportere enorme datamængder hurtigt og giver virksomhederne mulighed for at opleve data i realtid

Det var i 1999, at selve betegnelsen blev opfundet - Internet of Things (IoT). Tingenes Internet. Kevin Ashton, en britisk teknologi pionér forudså, at ”ting” i fremtiden ville være forbundet med hinanden i enormt omfang og spare samfundet tid og penge. Visionen er nu ved at blive til virkelighed. 

Nogle af tingene behøver ikke at vente på 5G, men fungerer fint på 4G. Eksempelvis står Telia bag den første kommercielle IoT-løsning i Danmark, hvor skraldespande i et sommerhusområde på Bornholm via sensorer og e-simkort, fortæller renovationsvæsenet, at skraldespanden er fuld og skal tømmes.
Men det helt store paradigmeskifte kommer med 5G, og i første omgang er det virksomhederne, der vil bruge det. Det handler nemlig om data og realtid. 

- 5G gør det muligt at transportere enorme datamængder hurtigt og giver virksomhederne mulighed for at opleve data i realtid. Virksomhederne og samfundet vil nu få et endnu mere sandfærdigt billede angående brug af data i såvel produktion, produkter og adfærdsmønstre - der vil være med til at forbedre konkurrencesituationen, siger Thomas Kjærsgaard, erhvervsdirektør i Telia.
Ikke nok med at virksomhederne kunne få et konstant opdateret overblik over deres egne processer og kundeadfærd, men de kan også få et mere detaljeret overblik over brugen af data i den branche, de opererer i. Her vil den fremtidige adgang til anonymiserede data og tilgængeligheden heraf blive altafgørende for danske virksomheders konkurrencesituation. 

Anvendelsesmulighederne for IoT er nærmest ubegrænsede, understøttet af batterilevetiden på sensorer, der højst sandsynligt vil være op mod 20-30 år. 

- Virksomhedernes fremtidige produktion vil med det digitaliserede simkort (e-sim) ændre paradigmet for hvordan virksomheder både bruger, producerer, anvender og sælger og markedsfører. Et eksempel kan være, at virksomhederne kan se inden for hvilke områder efterspørgslen er størst og hvor der er svind i varelageret, da det vil være opdateret i realtid. Ikke mindst i forsyningskæderne bliver der tale om en høj grad af effektivisering. Med det indgående kendskab til efterspørgsel, sæsonmønstre, kundeadfærd, produktlevetid osv. vil man få langt mere effektive forsyningskæder med minimale forsinkelser, siger Thomas Kjærsgaard.

IoT er i høj grad også i samfundets interesse. Ifølge FN’s FAO vil verdens efterspørgsel på mad stige med op mod 70 pct. frem mod 2050, og det øger behovet for bedre præcisionslandbrug med sensorer, der konstant holder øje med afgrødernes tilstand og behov. På miljøområdet vil IoT give mulighed for tæt overvågning af utallige variable fra kvælstof i hav og vandløb til pesticidindholdet i grundvandet. Trafikken bliver mere intelligent fra privatbilisme til offentlig transport, vejrudsigter bliver live, og patientovervågning i realtid vil være en markant forøgelse af patientsikkerheden og spare meget arbejdstid i sundssektoren. 

- Via internettet har forbrugere og virksomheder adgang til mange data i dag allerede, men de skal i vidt omfang selv søge det. Med IoT vil forbrugerne opleve at få serveret relevante data uden selv at søge dem, og virksomhederne kan med de rette systemer til håndtering og analyse af data også få gjort de relevante data tilgængelige, så de kan bruges i hverdagen, siger Thomas Kjærsgaard og tilføjer, at Telia også tilbyder sådanne løsninger til virksomhederne. 

IoT er ikke længere et sci-fi projekt. Telia er lige nu i dialog med flere danske kunder, der er meget langt fremme i processen mod at tage IoT til nye innovationshøjder. Allerede i år vil de komme med nye produkter og services til deres forbrugere, der vil ændre den måde, som de både selv driver forretningsprocesserne på og ikke mindst, hvordan forbrugerne anvender deres produkter. Telia vil hjælpe de danske kunder og samfundet med at få en konkurrencemæssig fordel ved at sætte fokus på IoT som en forretningsmæssig konkurrenceparameter. 

Implementeringen af IoT kræver, at mange aktører og teknologier spiller sammen i et gensidigt afhængighedsforhold. Big Data, Cloud Computing, analysesystemer, mobiloperatører, fælles standarder m.v. Og så er der det med stillingtagen til sikkerhed.

- Sikkerheden er et meget vigtigt område, som den teknologiske industri skal finde løsninger på, men det handler mindst lige så meget om, at samfundet og slutbrugeren også tager deres del af ansvaret alvorligt. Den løbende debat omkring sikkerhedsproblematikken er noget, som myndighederne skal prioritere endnu højere for, at vi som samfund får de nødvendige regulativer implementeret. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke skal implementere IoT, fordi det er en mulig teknologi. Vi skal gøre det fordi, det er en enestående mulighed for at imødegå de mange samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, siger Thomas Kjærsgaard. 


Fakta

IoT-markedet i Norden og Baltikum blev i 2017 opgjort til 19,1 mia. euro. Denne vækst forventes at fortsætte og nå cirka 37,7 mia. euro i 2022.

De nordiske og baltiske lande fortsat foregangslande for IoT, da der forventes at være op til otte tilsluttede ting pr. person i 2022. Dette er 45 % højere end i resten af Europa.

www.telia.dk/iot Del

Journalist

Flemming Østergaard

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider