European Media Partner

ITS for alle typer trafikanter

København prioriterer fremkommelighed for alle trafikanter og nedsætter forureningen fra den tunge trafik med deres intelligente transportsystemer (ITS).

Vi får en gevinst i form af mindre luftforurening.

Københavns førende position inden for ITS i Europa understreges med placeringen af ITS World Congress 2018 i Bella Center til september. Her vil danske virksomheder få mulighed for at komme i kontakt med op til 4.000 deltagere fra hele verden.

Kommunens høje ambitionsniveau har nærmest revolutioneret mulighederne for intelligent tilpasning af trafiksignalerne, så afviklingen af trafikken er blevet mere fleksibel.

– I dag kan vores trafikingeniører regulere trafiksignalerne, når vi registrerer uregelmæssigheder i trafikken; ved uheld, større events, skybrud og lignende. Ved Nordhavn har vi f.eks. en tilbagevendende udfordring, når cruiseskibene sender bus efter bus med turister ud i myldretidstrafikken. Nu kan vi sluse dem ind efter behov, siger centerchef Steffen Rasmussen, Center for Trafik og Byliv.

Implementeringen af ITS må nærmest betragtes som en bunden opgave, når bybefolkningen vokser – i København med anslået 100.000 indbyggere de næste ti år. Det kræver at metro, S-tog og busser anvendes mere effektivt, men også at kapaciteten på vejnettet udnyttes bedst muligt, f.eks. ved at flere fortsat vælger cyklen eller indgår i delebilordninger.

Som alle storbyer står København med problemer, der gentages dagligt med trængsel, hvor motorvejene munder ud, tæt trafik med busser og selv trafikpropper af cyklister.

– Det overordnede mål er, at borgerne får kortere rejsetid, oplever færre stop og bedre regularitet. Vi har simuleringer, som viser gode resultater med både busserne, cyklisterne og bilerne, siger Steffen Rasmussen og fortsætter:

– Til lastbiltrafikken sendes der data fra trafiksignalerne, som fortæller, hvornår der skiftes fra rødt til grønt. På den måde får chaufførerne trådløst besked om, hvordan de kan tilpasse deres hastighed for at ramme en grøn bølge. Lastbilerne sparer brændstof, og vi får en gevinst i form af mindre luftforurening.

For privatbilisterne er parkering et evigt tilbagevendende problem. Kommunen er på vej med en undersøgelse af cirkulerende søgetrafik – altså bilister, der leder efter en parkeringsplads – men de private aktører er nok længere fremme med en app, der gør det muligt at reservere en parkeringsplads, når man kører hjemmefra et sted i byens omegn.

De bløde trafikanter har også glæde af ITS. Ved fem signalregulerede kryds er et forsøg i gang, hvor sensorer registrerer cyklister om natten, hvorefter lyset automatisk blændes op, så bilisterne lettere får øje på dem, og når Nørreport ved Frederiksborggade om morgenen nærmest er uigennemtrængelig, varsles dette på en elektronisk informationstavle på Nørrebrogade før Søerne. Så kan cyklisterne vælge andre ruter. 

Fakta

Fremkommeligheden på vejnettet overvåges på trafikledelsesplatformen MobiMaestro med data fra busser og biler. Data for cykler er undervejs. Hertil kommer trafikanters telefoniske observationer af kødannelse til Trafikradioen, som ligeledes indgår i trafikledelsen i København.

Del

Journalist

Steen Blendstrup

Andre artikler