European Media Partner

Kan vi gøre det lidt bedre

Den danske byggebranche er rigtig god til at genanvende byggeaffald, men bæredygtigt byggeri kræver mere end det.

Byggebranchen i Danmark er god til genanvendelse af byggeaffald. 87 procent af byggeaffald i Danmark genanvendes og det er en god ting, fordi 35 procent af samfundets samlede affaldsproduktion kommer fra byggebranchen. Men bæredygtigt byggeri handler om meget andet end blot genanvendelse.

– Bæredygtigt byggeri handler først og fremmest om, om vi skal gøre det eksisterende og kommende byggeri bedre end nuværende lovgivning kræver. Lige nu er genanvendelse og cirkulært byggeri modeord i branchen, men genbrug og genanvendelse af byggematerialer gør ikke nødvendigvis byggeriet bæredygtigt, siger Simon Stig-Gylling, miljøkonsulent i Dansk Byggeri.

Genanvendelse af byggematerialer, som f.eks. når man bruger knust beton og tegl til bærelag under veje, er det en god ting, fordi du derved substituerer jomfruelige materialer.

– Hvis man vil, kan man bygge et hus af affald. Spørgsmålet er bare, om det er det, man rent faktisk ønsker, fordi garantien ved byggematerialer, man genbruger inde i et byggeri ikke eksisterer på samme måde, som hvis det var et byggeri, der var bygget af nye materialer, siger Simon Stig-Gylling.

Derfor handler bæredygtigt byggeri i høj grad om at tænke langsigtet, og at man tænker bæredygtigheden ind i hele byggeprocessen fra idé til driften af bygningen, når den står færdig.

Det, der er den helt store faktor i bæredygtigt byggeri er byggeriets levetid.

– Et brug-og-smid-væk-byggeri er ikke det, der skaber et bæredygtigt samfund. Om end byggeriet så kan cirkulere i et kredsløb fra vugge til vugge eller ej. Det er i langt højere grad, at vi kan genbruge og ombygge de eksisterende konstruktioner, så lang tid som muligt, så værdien i bygningen derved fastholdes, siger Simon Stig-Gylling.

Genanvendelse og genbrug af materialer er blot et enkelt aspekt, der gør byggeriet bæredygtigt. Levetiden, totalomkostningerne, byggeriets tilgængelighed, placering, ombyggelighed, indeklima m.m. betyder lige så meget, hvis ikke mere.

– At skabe byggeri, der er nemt at omforme til noget andet på lang sigt, det tror jeg meget på. Det ligger der rigtigt meget musik i, i forhold til at skabe et mere cirkulært og bæredygtigt byggeri i, fordi man derved lader byggeriet have nogle iboende muligheder for at eksistere længere og derved også affaldsforebygge, forklarer Simon Stig-Gylling.

Bæredygtigt byggeri og dermed genanvendelse og genbrug giver mening, fordi det skaber værdi for alle fra arkitekter og bygherrer til dem, der skal bo i byggeriet. Derfor ser Simon Stig-Gylling en stor fremtid i det bæredygtige.

– Det bæredygtige byggeri vil blive mere udbredt end det er i dag, fordi det har nogle iboende fuldstændigt åbenlyse fordele, som giver en værdi for brugerne af det, men også for den måde du opfører byggeriet på. Du har mere styr på dine processer, siger Simon Stig-Gylling.

Men samtidig er det vigtigt at huske, at det cirkulære byggeri kun er en del af det bæredygtige.

– Cirkulært byggeri kan også være dårligt byggeri og ikke særligt bæredygtigt. Bæredygtighed kræver, at man har styr på tre ting: den økonomiske side, den miljømæssige, men også den sociale side, siger Simon Stig-Gylling.

En af Dansk Byggeris opgaver er at sprede viden til entreprenører omkring regler for genanvendelse og genbrug. Et nyt tiltag til at formidle dette er Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). Formålet med videnscentret er at informere alle involverede partnere i byggeriet om deres ansvar i forbindelse med håndtering af byggeaffald.

Fakta

Begrebet bæredygtighed stammer fra FN’s Verdenskommissionens rapport ”Vores fælles fremtid” fra 1987 (Brundtland-rapporten) og defineres som ”en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”.

Del

Journalist

Mark Sinclair Fleeton

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider