European Media Partner

Kræftbehandling er dybt personlig

Kræft er personlig, og derfor skal behandlingen også være det. Det vil ikke blot gavne patienterne, men også spare samfundet for mange penge, hvis patienter og behandling matches individuelt.

Resultaterne for metoden med at matche kvinderne med behandlingen ser meget lovende ud.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse registreres der hvert år 35.432 nye tilfælde kræft. Her er tale om alle kræftformer undtaget hudkræft. Fordelingen er sådan, at 18.139 mænd og 17.293 kvinder får en ny kræftdiagnose. I dag bruger sundhedsvæsenet mange ressourcer på at behandle kræft. De nyeste tal fra Dagens Medicin viser, at salget af kræftmedicin i Europa er alene i perioden 2005 til 2014 steget fra ca. 60 mia. kr til ca. 149 mia. kr. Og hvor en behandlingstype vil være gavnlig for en patient, vil den være effektløs for en anden.

Patienterne er nemlig ikke ens, selvom deres kræftform er, og derfor er det ikke alle, der får gavn af den generelle, almene behandling, som er vidt udbredt i sundhedssystemet i dag. En ny holistisk tilgang er, at man via patientens gener kan sammensætte behandlingen via DRP – Drug Response Prediction, hvor man matcher patienten med den mest virkningsfulde medicin baseret på patientens gener. Det foregår ved, at der tages en biopsi af den enkelte tumor, og så afslører generne, hvad der er bedste match mellem individ og behandling.

Når man via gen-tumor-teknologien har et indgående kendskab til sammensætningen af patientens tumor, kan man skræddersy den behandling, som vil hjælpe patienten. Samtidig kan man styre udenom den medicin, som ikke vil have en effekt for den pågældende patient. Det er ikke alene mest hensigtsmæssigt for patienten, giver færre bivirkninger, men gavner også samfundsøkonomien.

Det fungerer lidt på samme måde som fluefiskeri, hvor en bestemt flue fanger en bestemt fisk. Så i stedet for at tage fiskenettet med og prøve på må og få; overvejer fluefiskeren nøje, hvilken metode og hvilken flue han bruger for at få den ønskede fisk på krogen. Det samme kunne man forestille sig, at sundhedsvæsenet ville gøre i kræftbehandlingen.

I dag ved man f.eks., at nogle kræftpatienter ikke behøver en efterfølgende stråle- eller kemobehandling, fordi en operation i sig selv er nok. Udfordringen er bare, at sundhedsvæsenet ikke ved, hvem de patienter er. Så lægerne mangler værktøjer til at iværksætte behandlingsmetoden.

Gen-tumor-teknologien, den såkaldte Drug Response Predictor, som er udviklet af en danskbaseret virksomhed, har givet signifikante resultater i 80 procent af 40 studier, så der er store forventninger til metoden både i Danmark og i udlandet.

Brystkræftpatienter fra hele landet tilbydes i dag at få deres tumorvæv analyseret med DRP-metoden og kan henvises til behandling på fire kræftafdelinger i Danmark. Og andre afdelinger viser interesse for behandlingen.

– Vi er meget interesserede i at afprøve denne metode, og vi forventer at begynde kliniske forsøg. De kvinder, der ikke har responderet på den traditionelle behandling, kan tilbydes et forløb, hvor behandlingen skræddersys til den enkelte baseret på gen-tumor-teknologien, fortæller Mansoor Mirza, der er overlæge på Rigshospitalet og medicinsk direktør for Nordisk Selskab for Gynækologisk Onkologi (NSGO).

På universitetshospitalet Charité i Berlin, der er et af Europas største hospitaler, begynder de at behandle kræftpatienter baseret på gen-tumor-teknologien. På Rigshospitalet forventer de at påbegynde de kliniske studier i løbet af 2018 på Gynækologisk Afdeling.

– Resultaterne for metoden med at matche kvinderne med behandlingen ser meget lovende ud, men det er klart, at vi skal validere gennem kliniske forsøg, før vi kan godkende behandlingsmetoden, fortæller Mansoor Mirza.

På samme måde, som man kan matche patienter og behandling, kan metoden også bruges i medicinalindustrien til at udvikle mere målrettede præparater. 

Fakta

De nyeste tal fra 2015 viser, at flere og flere overlever kræft. F.eks. overlever hver anden patient i dag kræft i maven, mens femårs-overlevelsen for mandlige kræftpatienter generelt er steget fra 46 procent til 58 procent på ti år. Hos kvinderne er tallene for femårs-overlevelsen tilsvarende steget fra 54 procent til 61 procent.

Kilde: www.kræftensbekæmpelse.dk

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider