European Media Partner

Lavemissionslandet, Danmark

Hvis Danmark skal være et lavemissionsland i 2050, er der behov for langsigtede tiltag på miljø- og klimaområdet, lyder det fra flere kanter.

I energiaftalen som Folketinget vedtog i sommers, er der en klar målsætning om, at vedvarende energi inden for en overskuelig fremtid skal udgøre Danmarks primære energikilde. Energikommissionen har i sine anbefalinger forud for aftalen peget på solenergi som en uendelig ressource, der bør spille en central rolle i lavemissionssamfundet.

Men det afgiftssystem, der er på området i dag, risikerer at spænde ben for den grønne omstilling. Det mener Dansk Solcelleforening:

– Afgifterne bør justeres, og der skal sikres stabile, langsigtede rammevilkår for virksomhederne, så omlægningen til solenergi fremmes, siger formand, Flemming Kristensen.

I energiaftalen er det aftalt, at der skal afsættes 4,2 milliarder kroner til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm billigst.

Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen kalder det over for fagbladet Ingeniøren en ualmindelig slap solcellepolitik, der slet ikke tager højde for teknologiens potentiale:

– Vores beregninger viser, at vi vil have stor gavn af 2.000 til 2.500 MW solceller inden for de næste fem år, fordi solcellerne har en anden produktionsprofil end vindmøllerne, hvorved strømmen får højere værdi. Hvis ikke vi får solcellerne med, bliver den grønne omstilling bare dyrere, påpeger Brian Vad Mathiesen.

I Dansk Solcelleforening er man enige: Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er der behov for et kursskifte i dansk energipolitik, så der i højere grad kommer fokus på gode markedsvilkår, som skal sikre, at de teknologier, der kommercielt leverer de bedste og billigste løsninger til forbrugerne fremmes:

– Lige nu ser vi en række regulatoriske barrierer, som hindrer virksomheder i at omlægge til solenergi og dermed bidrage til den grønne omstilling, siger Flemming Kristensen og uddyber:

– Afgiftssystemet er indrettet på en sådan måde, at det risikerer at spænde ben for den grønne omstilling. Det skal sættes langt mere hensigtsmæssigt op, hvis Danmark for alvor skal gå forrest i den grønne omstilling.

Politisk løft af solcellemarkedet

Med sommerens energiaftale fortsættes udbygningen med vedvarende energi i Danmark. Af aftaleteksten fremgår det:

– For at vedvarende energi inden for en overskuelig fremtid bliver vores altdominerende energikilde til el og i stigende grad den primære energikilde til varme, vil der i de kommende år være teknologineutrale udbud af bl.a. solceller, landvind og kystnær havvind.

Allerede nu får flere og flere virksomheder dækket enten hele eller dele af deres energiforbrug ved hjælp af solcelleanlæg – og det er der ifølge Flemming Kristensen mange fordele ved:

– Vi ser en udvikling, hvor solenergi i stigende grad tænkes ind i nybyggeri, og hvor solceller erstatter almindelige tag- og facadematerialer. Denne udvikling gør installation af solceller særdeles attraktiv

Herudover har den teknologiske og prismæssige udvikling på solcelleområdet de seneste år gjort energiformen langt mere tilgængelig for selv de mindre og mellemstore virksomheder. Og her lyder meldingen, at omstillingen er en god investering, siger Flemming Kristensen:

– Én af de positive effekter ved etablering af solcelleanlæg, er en synlig forskel for virksomhedernes CSR-profil, og at det skaber tilfredshed blandt både kunder og medarbejdere, siger formanden for Dansk Solcelleforening. 

Fakta

Blandt forskere og i Energi¬net, en offentlig virksomhed ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, er der enighed om, at den opti¬male andel af solcellestrøm i et dansk energisystem med rigtig gode vindressourcer ligger på mellem 10 og 20 procent, målt på energiproduktion.

Del

Journalist

Malthe Sommerand

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider