European Media Partner

Letbane skal binde byen sammen

Snart bliver de første spadestik til det store letbaneprojekt i hovedstaden taget.

Danmarks hovedstad skal have en ny letbane, der skal skabe bedre sammenhængskraft mellem København og byens forstæder. Når letbanen efter planen skal indvies i 2025, kommer den til at være i drift mellem Lyngby og Ishøj og binder på den måde seks S-togs-linjer sammen på tværs af hovedstaden. Letbanen skal køre på Ring 3 – en af de mest trafikerede ringruter i Danmark.

Her i løbet af efteråret kommer der for alvor gang i arbejdet med letbane-projektet, og borgerne vil kunne se de første ændringer i bybilledet. I vestegnskommunen Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station skal der bygges en ny tunnel til fodgængere. Derudover skal ledningerne under jorden flyttes, så der bliver plads til letbane-anlægget.

Helge Bay, der er formand for foreningen Letbaner.dk, mener, at den ny letbane vil få en stor trafikal betydning for omegnskommunerne.

– Det vil blive langt mere attraktivt at bo i omegnskommunerne. Hvis man bor langs Ring 3-linjen, vil man meget nemmere kunne komme frem til en af S-togs-linjerne, siger Helge Bay. Han er dog ikke i tvivl om, at selve byggeperioden vil skabe en del gener for billister og beboere med omvejskørsel og byggerod i nogle år.

– Der vil være mange, som synes, det er træls, mens arbejdet står på. Men den positive indstilling vil afhænge meget af, om Hovedstadens Letbane er gode til at informere om arbejdet, og det som kommer, så vi ved, hvad vi kan se frem, siger Helge Bay. Han forventer ikke, at letbanen vil påvirke antallet af bilister langs Ring 3, men den kan dog tage en del af stigningen i biltrafikken, så vi ville kunne mærke det, hvis den ikke kom.

– Den mere komfortable rejse skulle gerne betyde, at mange husstande vælger at nøjes med én bil, idet mange vil kunne bruge letbanen i stedet, siger Helge Bay.

Presset på de danske motorveje er i det hele taget kraftigt stigende. I løbet af de seneste ti år er antallet af kørte kilometer på de danske motorveje steget med hele 32 procent, viser de seneste tal fra Vejdirektoratet. Niels Tørslev, der er trafikdirektør i Vejdirektoratet, påpeger, at den økonomiske vækst i samfundet er med til at forstærke tendensen.

– Der er god aktivitet i samfundet. Lysten til at anvende en bil er stor, økonomien er i bedring og beskæftigelsen vokser. Derfor er mængden af biler steget med tre til fire procent om året i løbet af de sidste fem år, siger Niels Tørslev. Han vurderer, at der er risiko for, at presset på de mest belastede motorvejsstrækninger kan nå op i et decideret “giftigt niveau, hvor trafikken vil blive afsindig ineffektiv”.

– Derfor er der rigtig god fornuft i at sørge for at udvikle kapaciteten fortsat, fastslår Niels Tørslev. Han peger på to overordnede løsningsperspektiver.

– Den ene måde at løse problemet på er at bygge sig til mere kapacitet. Flere spor, mere plads. Den anden måde er at få mere ud af vejnettet på en smart måde. Man kan gøre det mere effektivt, bl.a. ved hjælp af ny teknologi, hvor man f.eks. kan styre hastigheden. Men det er også vigtigt at sørge for effektiv snerydning, saltning, hjælp ved ulykker osv. 

Fakta

Den ny letbane vil køre på en strækning over 28 km mellem Lyngby og Ishøj. På ruten får den 29 stationer, som fordeler sig over otte kommuner.

Det er planen, at letbanen skal i drift i 2025.

Letbanen vil køre hvert femte minut i dagtimerne og hvert tiende minut om aftenen og i weekenden.

Del

Journalist

Lars Riis

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider