European Media Partner

Mange danskere bor og arbejder i udlandet - er du på vej?

Medlemsorganisationen Danes Worldwide tilbyder et bredt spektrum af ydelser i forbindelse med de mange udfordringer, der er forbundet med længere tids ophold i andre lande. 

Over 200.000 danskere arbejder og opholder sig hele tiden i udlandet i typisk flere år ad gangen. Danes Worldwide, der i år har 100-års jubilæum, tilbyder – foruden online danskundervisning – rådgivning og vejledning på en lang række områder i forbindelse med de mange udfordringer, der er forbundet med at skulle få dagligdagen til at fungere i en helt anden kultur. 

- Vi rækker ud til ca. 20.000 danskere i udlandet, og vores medlemmer er vidt forskellige. De går fra au pair piger og studerende til drømmerne, der tager af sted alene og til børnefamilierne med to voksne. Det er vidt forskellige udfordringer og behov de har, og der er også meget stor forskel på de forskellige lande, siger Stine Østergaard, Marketing Manager i Danes Worldwide.


Mange spørgsmål

Utallige spørgsmål opstår, når det trygge Danmark forlades, og her har organisationen en sand guldgrube af viden at trække på fra de mange års erfaringer. Mange spørgsmål handler om juridiske forhold som fx skatteregler og ansættelsesret. Retten til folkepension, hvis man har været væk i mange år. Dagpengeretten for partneren, der følger med og tager sig af børnene. Retten til familiesammenføring. Retten til at bevare statsborgerskabet. 

- Der er et hav af spørgsmål, som vores jurist og eksterne ekspertpanel tager sig af - spørgsmål, der ofte kræver nye svar i forbindelse med løbende ændringer af lovgivningen. En af vores fornemste opgaver er også at tale medlemmernes sag over for politikere og andre beslutningstagere. Det gør vi fx ved at holde møder med ministre og andre folketingsmedlemmer, ligesom vi er aktive i den offentlige debat i medierne og derigennem er med til at påvirke den politiske dagsorden.


Børnefamilier har de største udfordringer

Men der er mange andre spørgsmål, der tårner sig op på den nye destination. Særligt børnefamilierne har store udfordringer. Er der muligheder for dagpleje, hvis børnene ikke har nået skolealderen? Hvilken skole skal man vælge til børnene? 

- Typisk er det manden, der har fået job i udlandet, og partneren følger med og må stille sin egen karriere i bero og påtage sig rollen som husmor. Vi ser dog også det omvendte - at manden, og det er især yngre mænd - der følger med sin kone og påtager sig rollen som husfar. I begge tilfælde giver det en bekymring om, hvordan det påvirker CV’et og karrieremulighederne, når familien vender hjem igen. Men det giver også en udfordring på selve destinationen, fordi den hjemmegående partner har brug for at opbygge sit eget netværk for at kunne få en god hverdag.  I de tilfælde hvor familien vender hjem før tid, er det typisk, fordi det ikke er lykkedes at få familielivet til at fungere.

Danes Worldwide har 100 repræsentanter fordelt på 57 lande på fem kontinenter, der fungerer som organisationens øjne og ører. De er altid tilgængelige med gode råd til netværk og aktiviteter og kontakter til andre danskere i nabolaget og kan derved medvirke til at skabe mange muligheder for samspil mellem danskere fra legegrupper for børn til faglige netværksmøder.

Børnene er et kapitel for sig selv, og der er mange psykologiske ting i spil, når ”hjem” ikke er en fast størrelse. 

- Vi har meget stor erfaring med det vi kalder ”third culture kids” - børn, der har hjem flere steder i verden. Her har vi vores ekspertpanel at trække på, ligesom vi også tilbyder online danskundervisning på tre forskellige niveauer, så især børnene kan bevare deres danske sprog. Hvert år afholder vi desuden sommerskoler i Danmark. Det er bedårende at se, hvordan børn på de skoler efter kun få dages bekendtskab hænger om halsen på hinanden, fordi de her finder ligesindede med en hverdag og en referenceramme, der ligner deres egen, fortæller Stine Østergaard. 

- Hvis jeg skal give et godt råd til folk, der er på vej ud på et længere udlandsophold, så er det, at man skal være godt forberedt. Man skal prøve at gennemtænke den nye hverdag og forberede hele familien på det, der for mange bliver et kulturchok. Når alt det er sagt, så vil jeg sige, at med god forberedelse, så kan udlandsopholdet vise sig at blive en uforglemmelig oplevelse for hele familien. Det er det, vi ser i langt de fleste tilfælde. 

Lær mere her


Del

Journalist

Flemming Østergaard

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider