European Media Partner

Miljøbevidst rådgivning

I forbindelse med renovering eller nedrivning af ti m2 eller mere af en ejendom, er der et lovkrav om miljøscreening og det er bygherren (private og offentlige), der har ansvaret for at det bliver udført, og at farligt affald håndteres korrekt. 

Dansk Center For Miljøscreening (DCFM) tilbyder miljøscreeninger for stoffer som PCB, asbest og tungmetaller som bly. Stoffer, der for hovedparten har været forbudt gennem en årrække. Ikke desto mindre finder DCFM farlige stoffer i mere end 99 procent af de ejendomme, de undersøger. Stoffet PCB (polyclorede biphenyler) har f.eks. været brugt i fugemasse, termovinduer og maling. Stoffet blev primært brugt i perioden fra 1950-1977, hvor stoffet blev forbudt og i dag mistænker man bl.a. PCB for at være kræftfremkaldende.

Der er naturligvis en pris for en miljørapport, men det kan spare både besvær og penge at få det lavet allerede i projekteringsfasen.

– Mange bruger miljørapporten til at indhente tilbud. Med rapporten i hånden kan de få det rigtige tilbud i første hug, siger Brian Andersen. DCFM’s arbejde tilbyder således en målbar værdi til sine kunder, mener Brian Andersen.

– Vi tilbyder knaldgod rådgivning på jordniveau. Det vil sige, at vi rådgiver så lægmænd kan forstå det, siger Brian Andersen. Og deres priser ligger lavere end flere af store firmaer, men det skyldes nærmere, at der har været for lidt konkurrence på markedet, og at store virksomheder kunne tage urimeligt høje priser for deres ydelser.

Det er blevet bedre med konkurrencen og dermed også med priserne, men der er til gengæld også mange i branchen, der ikke ved, hvad de laver.

– Mange glemmer, at de har et rådgiver­ansvar, siger Brian Andersen og fortsætter: De rådgiver forkert og klassificerer byggeaffaldet forkert. En screening, der udføres forkert, kan hurtigt blive dyr for kunden. DCFM arbejder landsdækkende og udfører opgaver for en række af landets kommuner og private. Udover miljøscreeninger foretager de også mange indeklimaundersøgelser.

– Mange render rundt med hovedpine og lignende. Vi kommer ud og finder årsagen til det dårlige indeklima.

Undersøgelser viser, at mange ældre skolebygninger har forekomster af f.eks. skimmel.

DCFM har eksisteret siden 2014 og har hvert år siden fordoblet omsætningen, fordi markedet hele tiden bliver mere omfattende og behovet for deres ydelser derfor stiger.

For DCFM handler det også om fremtiden og vores fælles verden. Derfor har Brian og Adrianna Andersen, der er partnere i DCFM, startet projektet savethenature.com.

– Det er ambitionen at samle penge ind i hele verden, til en række on-going projekter, som vi ved virker, siger Brian Andersen. Naturen er vi fælles om, så vi må også hjælpes ad om at redde den.

Projekter som f.eks. The Ocean Clean­up – oprydning af verdenshavene – eller projekter som plantning af træer i bl.a. ørkenområder med Groasis samt arbejder med genbrug og upcycling af materialer, der hjælper til CO2-reducering og giver affald nyt liv. 

Del

Journalist

Mark Sinclair Fleeton

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider