European Media Partner

Miljøhensyn begynder på dit autoværksted

Ny teknologi og øget krav til kvalitet, pris og service er kun en del af de udfordringer, autoværksteder står overfor i dag. De skal også være med til at passe på miljøpåvirkningen fra 2,6 millioner personbiler i Danmark. Landets største værkstedskæde, AutoMester, arbejder hele tiden på at mindske miljøpåvirkningen fra kundernes biler. 

”Vi har 420 selvstændige værksteder fordelt over hele landet, så vi har en forpligtelse til at gå forrest, når det handler om bæredygtighed. Det gør vi blandt andet ved at genanvende langt størstedelen af de væsker og materialer, vi arbejder med”, fortæller kædechef Tommy Stuckert fra AutoMester.

Det miljørigtige værksted

De mange selvstændige mekanikere i AutoMester har stor fokus på håndtering af miljøfarligt affald på værkstedet. Her henter og bearbejder en række miljøhåndteringsvirksomheder væsker og kasserede reservedele, så de ikke bliver smidt ud og belaster miljøet. Det betyder blandt andet, at 60.000 dæk bliver regummieret og genbrugt, eller bliver til granulat, som bliver brugt til underlag på legepladser, eller som en del af kunstgræsbanerne på sportsanlæg. Og når 135.000 oliefiltre bliver skiftet hver år, fjerner man tungmetaller og andre værdifulde stoffer, før resten bliver til el og fjernvarme.

Et andet eksempel er de mere end 240.000 liter spildolie, som bliver indsamlet hvert år på AutoMesters værksteder. Her bliver tæt på 2/3 genbrugt til ny motorolie. Det sparer miljøet for 30 pct. CO2 i forhold til at få produceret ny motorolie. Den sidste tredjedel af spildolien består af lidt vand. Resten er gasolie, som bliver brugt til brændsel i industrien, og bitumen - en naturlig del af de fleste råolier - som indgår i asfaltproduktion. 

”Det er en stor miljøpåvirkning, vi er med til at fjerne, og det hører alt sammen med til at arbejde bæredygtigt, når vores værksteder servicerer den danske bilpark,” siger Tommy Stuckert.  

Han har været i autobranchen i tyve år, og kan tydeligt mærke de store forandringer, der hele tiden tester de enkelte værksteder.

”Dengang var der rigtigt mange rent mekaniske reparationer, og nogle folk skruede selv på familiebilen hjemme i indkørslen. Det kan de ikke gøre i samme udstrækning i dag, hvor hele bilen er fyldt med i elektronik og styreenheder, og mekanikeren går rundt med digitale måleinstrumenter, der er med til at læse fejlkoder eller opdatere softwaren. Det kræver hele tiden investeringer i nye udstyr og computersystemer”, fortæller Tommy Stuckert.

Udviklingen betyder også, at værkstederne hele tiden skal videreuddanne sig i de nye teknologier. Derfor kommer alle AutoMesters værksteder på kursus minimum to gange om året, fx for at kunne servicere de nye el- og hybridbiler.   

Nye miljøinitiativer

AutoMester er i fuld gang med at lancer det næste tiltag, der skal hjælpe værkstedernes kunder med at kunne transportere sig mere miljørigtigt i hverdagen. I dag er kun 15-16.000 ud af de 2,6 millioner personbiler på de danske landeveje enten hybrid- eller elbiler. En af de største udfordringer for at få bragt tallet op, er at der mangler muligheder for at få ladet bilerne op. Derfor er AutoMester ved at lancere et nyt koncept med navnet AutoMester E+, til de værksteder, der gerne vil investere yderligere i bæredygtighed. Med tiden vil disse værksteder investere i el-ladestandere, som skal gøre det muligt for bilisterne at køre på tværs af hele landet, uden at frygte at de løber tør for strøm undervejs.

”Vi har allerede positive tilkendegivelser fra 80 af vores værksteder om at tilgå det nye AutoMester E+ koncept, og de ligger i alle regioner af Danmark. Så vi er allerede godt på vej til at være landsdækkende, og det er min klare forventning, at mange flere vil være med, efterhånden som antallet af hybrid- og elbiler vokser. Her er vores klare mål, at vores værksteder skal bidrage aktivt til, at bilisternes transport hele tiden belaster miljøet mindre og mindre”, slutter Tommy Stuckert.  


Del

Journalist

Bent Bøkman

Andre artikler