European Media Partner

Miljøscreening boomer

Stigende miljøkrav fra kommunerne og en højere miljøbevidsthed hos bygherrerne gør, at der sjældent er ret mange ledige stunder hos virksomheden Screenflex i Rønnede.

Her er man eksperter i at udarbejde miljøscreeninger, der kortlægger miljøfarlige stoffer i f.eks. ældre huse.

Særligt i perioden fra starten af halvtredserne til slutningen af halvfjerdserne blev der eksempelvis anvendt rigtig meget af den miljøfarlige PCB for ikke at tale om blyholdig maling og asbest.

I dag er det derfor et lovkrav, at der laves en miljøscreening, hvis en ombygning eller renovering forventes at resultere i mere end et ton affald – og det gør de ofte, siger direktør i Screenflex, Alex Krøldrup.

– Man skal ikke bygge ret meget om, før der produceres store mængder affald. Og i og med, at det er meget giftige stoffer, vi taler om her, så glæder vi os naturligvis over udviklingen.

Med screenings-rapporten i hånden får bygherre overblik over farlige stoffer og gode råd til, hvordan de skaffes af vejen. Hvis det drejer sig om en egentlig nedrivning, vælger bygherre ofte at lade Screenflex’ søsterselskab AK entreprenørservice APS stå for arbejdet. 

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler