European Media Partner
Eksempel på multifunktionel stikforbindelse - ODU MAC AUTOMATION

Multifunktionelle stikforbindelser som central komponent i Industri 4.0

For at øge produktiviteten anvendes et stigende antal automationsenheder, robotter og maskiner, som skal være mobile og fleksible, ligesom der arbejdes på at minimere vægt, størrelse, håndtering, vedligeholdelse og installationsomkostninger. Pålidelige, multifunktionelle stikforbindelser med høj kontakttæthed og et modulær design er essentielt for at løse opgaven.  

Via intelligente netværk kan virksomhedens produktionsprocesser og kapacitet tilpasses de aktuelle behov. Eksempelvis kan robotter indsættes i montagelinjen den ene dag og ved transportbåndet den næste dag. Ligeledes kan instrumenter til blandt andet shock-, vibrations- og gasmåling anvendes ved forskellige processer.

For at udstyret kan installeres fleksibelt og eventuelt flyttes efter behov, er der behov for stikforbindelser, som er små og kompakte, nemme at tilslutte, samt kan holde til mange til-/frakoblinger og varierende miljøbetingelser. 

Til opfyldelse af kravene har ODU udviklet multifunktionelle forbindelser, som overfører både data, signaler, strøm, vand, olie, trykluft mv. Sammenlignet med de individuelle tilslutninger behøver de multifunktionelle stikforbindelser et minimum af installationsplads og vejer typisk mindre. 

For at opnå en høj kontakttæthed og maksimere kapaciteten anvendes kontakter, hvis diameter udgør blot 0,3 mm, og dermed giver en kontakttæthed på 1 kontakt pr. mm2. Eksempelvis kan et rektangulært stik fra ODU indeholde helt op til 740 kontakter i ét interface.

Øger sikkerheden

I forhold til traditionelle individuelle forbindelser har de multifunktionelle stikforbindelser den fordel, at der kun behøves ét til alle funktioner. Det betyder, at man kan anvende hybridkabler eller samle forbindelser i en kabelslange eller lignende. Hermed mindskes risikoen for, at nogen eller noget hænger fast i kablerne under samarbejdet mellem mobile enheder og mennesker, så man undgår afbrudte processer og livsfarlige situationer. Ligeledes kan omkostningerne ved reservedelsindkøb og –lagerhold reduceres. 

Multifunktionelle stikforbindelser reducerer risikoen for installationsfejl og sikrer, at alle forbindelser og koblinger er tilsluttet samtidigt. 

Det tager cirka et minut at montere et gevindstik korrekt. Det kan være lang tid ved de mobile applikationer i Industri 4.0 - specielt hvis der er mange stik at montere. De hybride stikforbindelser kan benytte hurtige tilkoblingsmetoder, såsom push-pull, spindellås eller breakaway, der kun tager et par sekunder, og som samtidig gør det nemt at sammenkoble stikket korrekt.

Ekstremt højt antal matingcykler 

Når robotter og andet mobilt udstyr flyttes rundt i forskellige miljøer, er en lang levetid også vigtig. Cirkulære stik som DIN M12 eller DIN M23 tåler som standard 100 matings, dvs. man kan til- og frakoble stikket 100 gange. For at imødekomme høje mekaniske krav ved mange gentagne matings, har ODU udviklet multistik, som tåler 5.000, 10.000 eller 100.000 matings, og nogle tåler endda helt op til 1 million matings. 

Antallet af matings afhænger af kontakttyper, overfladebelægninger og den mekaniske konstruktion. For matings op til 5.000 anvender ODU specielle drejede kontakter. For krav derudover anbefales brug af lamel- eller trådfjederteknologi. Ved trådfjederteknologi sørger utallige fjedre for, at hunkontakten altid udøver et bestemt tryk på kontaktstiften, hvilket giver en ekstremt stabil og sikker kontakt. 

Bred vifte af applikationer

For at kunne bruge robotter og intelligent automationsudstyr skal stikforbindelserne kunne tåle forskellige omgivelsesforhold, såsom høje temperaturer, shock, vibrationer, tryk, vand eller aggressive kemikalier. Her gælder det for stikproducenten om at kombinere de rette materialer såsom plast, metal og glas samt benytte bestemte konstruktionsprincipper og støbeteknologier. Således kan stikforbindelsen optimeres til forskellige applikationer, eksempelvis robotter, produktionsmaskiner, test- og måleudstyr, medicoteknik mv. 

Til de cirkulære multistik findes en række specifikke indsatser og konfigurationer tilpasset de forskellige funktioner. Ved de rektangulære multistik kan kunde eller bruger selv konfigurere interfacet ved hjælp af forskellige moduler, rammer og huse. 

Sammenfattende kan man sige, at multifunktionelle stik med et højt antal kontakter og koblinger, der overfører både datasignaler, strøm, væsker og luft, muliggør betydeligt mere kompakte, sikre og effektive stikforbindelser end de traditionelle.

Kort sagt, multifunktionelle interfaces hjælper med at realisere visionen om det pålidelige og fleksible Industri 4.0.Del

Journalist

Mads Haastrup

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider