European Media Partner

Når affald bliver en ressource

De tider er ovre, hvor alt skrald røg i samme spand. I takt med, at vi bliver flere på kloden og ressourcerne knappes, er det blevet tid til at tænke anderledes og ikke se affald som skrald, men som en vigtig ressource.

Mindst 50 procent husholdnings­affald skal kunne genanvendes eller genbruges fra 2022.

Op til 80 procent af alle danskere vil gerne sortere deres affald. Men ét er vilje, et andet er virkeligheden. For hvor er det lige de tomme syltetøjsglas skal hen? Hvad stiller man op med sit køkkenaffald? Og kan man putte pap og papir i den samme affaldsspand? Ofte er usikkerheden den korteste vej til forkert affaldshåndtering.

Ifølge Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, er der heldigvis hjælp at hente:

– I løbet af de kommende år vil vi kommunikere på samme måde til alle borgere i hele landet om hvordan man skal sortere sit affald.

Systemet der refereres til, er udviklet af Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldssortering og har til formål at sikre mindre forvirring ved skraldespandene og dermed en bedre sortering ved hjælp af særlige farver og symboler. Affaldssorteringen deles dermed op i endnu flere fraktioner end tidligere – bl.a. metal, plast, papir, organisk affald og tøj. Og det er der god fornuft i:

– Vi skal se på affald som en ressource. Sorteres det ikke korrekt er det svært at genanvende det, forklarer Jacob Hartvig Simonsen, og fortsætter: Målsætningen med, at vi alle skal tale samme affaldssprog er, at mindst halvdelen af husholdningsaffald som pap, papir, metal, træ, plast, organisk affald og glas fra husholdninger og lignende skal kunne genanvendes eller genbruges fra 2022.

Afgjort en god løsning for bl.a. boligforeninger, men gælder det erhverv, er der stadig et stykke vej at ønske sig.

– Tidligere var det kommunernes forpligtelse at håndtere affald fra erhvervslivet – men i dag er denne ordning væk, forklarer Jacob Hartvig Simonsen med beklagelse, for ofte var der netop her tale om større og ensartede mængder, der var forholdsvis nemme at gå til. I stedet skal man som erhvervsdrivende selv stå for at finde løsninger på at genanvende sit affald, og det er en omkostning som en del desværre fravælger. Her kunne en løsning være at genoptage ordningen eller lade erhvervslivet bruge de kommunale muligheder.

Men hvordan sikrer vi en øget effektivisering og håndtering af vores affald, også i fremtiden?

– Vi skal sikre at vores affald bliver nemmere at genbruge. Det kræver en omstilling af produktionsapparatet og en optimering på den lange bane, men med de begrænsede ressourcer og den eksplosive befolkningsvækst vi oplever allerede nu, er vi nødt til at tænke konstruktivt og bl.a. udvikle nye teknologier, som f.eks. robotsortering, som netop nu foretages forsøg med i Struer.

Jacob Hartvig Simonsen er dog fortrøstningsfuld for fremtiden:

– Lige nu oplever vi en masse komplekse produkter, der kan være svære at genanvende – men forhåbentlig ser fremtiden lysere og mere enkel ud. I hvert fald når det gælder affald, slutter han.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider