European Media Partner

Når affald sættes i system

Næsten som verdenshavene omkring os, stiger mængden af affald også. Det kræver nye måder at tænke renovationskørsel på – og her kan teknologien hjælpe.

I takt med at vi bliver flere på kloden, efterlader vi også en stadigt større mængde affald. Affald, der ikke alene skal sorteres og smides korrekt ud. Det skal også transporteres til rette sted på rette tid, for at kunne blive brændt, deponeret eller genanvendt.

Det kræver flere renovationskørsler. Og at man i endnu højere grad skal tænke, før man kører. En af dem, der for alvor har foden på speederen, når det gælder optimering af bl.a. affaldsindsamling, er AMCS Group, der leverer ressourcesoftware til bl.a. affalds-, genbrugs- og ressourcebranchen.

– Hos borgerne er det som udgangspunkt enten kommunen eller et privat transportfirma, der forestår renovationskørslen. Her hjælper vi typisk med at skabe såkaldte “stamruter”. Altså en nøje plan for hvilke ruter der skal køres, når der f.eks. indsamles restaffald hver torsdag i ét område, og haveaffald hver 14. dag i et andet, forklarer nordisk salgsdirektør Jan Tønder.

Planerne udarbejdes i AMCS Route Planner, der på baggrund af alle relevante informationer som hvilke borgere, adresser og tidsintervaller det drejer sig om, udarbejder en kørselsplan. Typisk for et år ad gangen, med mulighed for løbende justeringer.

Systemet består af avancerede algoritmer der, sammen med en intuitiv brugerflade, ikke alene øger effektiviteten og reducerer driftsomkostningerne, men også sikrer en bedre service, forklarer Jan Tønder:

– Algoritmerne kan optimere kørslen som ingen andre. Måske er der budgetteret med seks lastbiler, men det viser sig, at man kan nøjes med fem.

Nyeste tiltag inden for affaldshåndtering, er underjordiske containere, der giver mulighed for at samle affald fra endnu flere på ét sted. Odense og Aarhus har allerede begravet store dele af deres skrald under jorden – og det kan der være mange fordele ved:

– Det er en mere dynamisk realtidsbaseret tømning, forklarer Jan Tønder og fortsætter: AMCS Waste Planner, giver et unikt overblik over fyldningsgraden og dermed mulighed for at kunne reagere efter behov. Således kører bilerne aldrig tomme rundt på må og få, men i stedet målrettet og i en optimal rute. Og så undgår man gener ved overfyldte containere.

Spørger man Jan Tønder er vi allerede et skridt i den rigtige retning, når det gælder renovation og affald. Men der er plads til forbedringer. Det kan Rasmus Andersen, chefkonsulent i Multiflash, tale med om:

– Vores løsning, MultiRoute, benyttes allerede i forbindelse med erhvervsaffald, hvor virksomhederne kan bestille afhentning efter behov via en app. På den baggrund planlægges og sendes den optimale rute til chaufførerne. Det er der mange fordele ved:

– Man sparer ikke alene penge på selve planlægningen, hvor systemet på få minutter erstatter adskillige medarbejdertimer. Man sparer også op til 30 procent på vejen, da man ikke kører forgæves efter halvtomme containere. Det kommer både kunderne og miljøet til gode.

Ifølge Partex Data, der udvikler softwareløsninger til transportbranchen, er samarbejde et af kodeordene for en mere effektiv indsamling af affald:

– Hvis både virksomheder og private er en del af den samlede opgave, kan der spares både tid og penge, siger Steen Baggersgaard, account Manager i Partex.

En af Partex’ løsninger er Easy@Cargo, der sammen med WasteApp hjælper vognmanden med at udføre opgaverne på rette tid og i rette rækkefølge.

– Det sikrer vognmanden overblik, kundernes tilfredshed og færre kilometer på vejene, slutter Steen Baggersgaard.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler