European Media Partner

Når bybilledet bygger på bæredygtighed

Fire bæredygtige byggerier i bybilledet.

Green Solution House

Byggeriet i Rønne er et af verdens mest fremsynede grønne byggerier og udspringer af et ønske om at skabe et bæredygtigt hotel og konferencecenter på Bornholm. Målet er at tiltrække 20.000 flere erhvervsturister om året og alle der tjekker ind bliver mødt af en helt ny verden inden for bæredygtighed. Det gælder bl.a. gulvtæpper, der renser luften og et særligt affaldssystem, der omdanner skrald og madrester til varme, elektricitet og gødning. Dertil kommer en enestående mulighed for, at man som gæst kan styre sit eget indeklima på værelset via en tablet.

Green Solution House byder således indenfor til et væld af løsninger inden for økologi og bæredygtighed. Lige fra indretningen og interiøret til urte- og køkkenhaven, der udgør en vigtig del af restaurantens menu. Men det er meget mere end en bygning. Det er et kvarter og et fællesskab, der samles for at udforske og demonstrere cirkulær bæredygtighed og udvikler innovative grønne løsninger. Og så er det en del af Bornholms branding-projekt Bright Green Island, der skal gøre solskinsøen energimæssigt selvforsynende senest i 2025.

Foto: Adam Mørk


Kamelen

Københavns nyeste bydel rejser sig nærmest op fra havet i takt med, at der bliver tilført stadig mere jord. Og lige her på kanten af Øresund finder man Københavns Miljøcenter Nordhavn (KMC) – også kendt som ”Kamelen” på grund af sin skulpturelle silhuet – der danner en beskyttende væg mellem et fredet naturområde på den ene side og en byggeplads på den anden. Her analyserer og håndterer centrets medarbejdere forurenet jord og sikrer dermed, at deponering af jord fra Københavns byggepladser sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

KMC blev opført i 2013, som det første DGNB-certificerede kontor- og erhvervsbyggeri i Danmark efter pilotordningens afslutning. Byggeriet er et nulenergi-byggeri, hvilket bl.a. er opnået ved hjælp af solceller, solfangere, jordvarmeanlæg og opblandingsventilation med varmegenvinding, hvilket gør huset selvforsynende med energi. Facaderne i rustrød cortenstål og græs på taget er med til at skabe en bæredygtig og robust kobling til omgivelserne – ligesom tagets grønne beplantning hjælper afvanding ved kraftig regn og bidrager til områdets biodiversitet.

Foto: Adam Mørk


Circle House

Circle House i Lisbjerg uden for Aarhus er Danmarks første cirkulære boligbyggeri. Det betyder bl.a., at byggeriet skal kunne skilles ad igen, og at 90 procent af de anvendte byggeelementer kan genbruges – næsten som LEGO-klodser. Det har stillet både ingeniører og arkitekter over for en række udfordringer. Ikke mindst, da man har valgt at bygge i betonelementer, der sædvanligvis støbes sammen med mere beton, men som man her har valgt at erstatte med demonterbare stålbeslag og kalkmørtel, der kan spules væk med højtryksrensere og dermed sikre en nemmere adskillelsesproces ved genanvendelse.

De cirkulære principper har også betydet, at arkitekter fra bl.a. Vandkunsten har måttet være grundige med at udvikle meget få og meget enkle byggekomponenter. Hvor et almindeligt byggeri består af 20-30 forskellige elementer, består Circle House kun af otte. Lovgivning er en anden vigtig del af processen, hvor man skulle sikre hele materialeflowet, så der ikke vil opstå unødige problemer med genanvendelse af de anvendte materialer. Dermed fordrer et byggeri som Circle House en helt ny måde at bygge på og dets 60 almene boliger forventes færdige i 2020.

Foto: FællestegnestuenFredensborg Skole Vilhelmsro

Velkommen til skolen i skoven tegnet af RUBOW Arkitekter med Fredensborg Kommune som bygherre – beliggende på kanten af byen og den omkransende natur. Med Fredensborg Skole Vilhelmsro ønskede man at bygge en skole med naturen som inspirationskilde og mulighed for at tage naturen ind og skabe en unik synergi mellem byggeriet og det omgivende landskab.

Skolen er opdelt i mindre huse, der nærmest står på tæer – næsten som om de ønsker at forstyrre naturen så lidt som muligt – med glidende overgange mellem ude og inde, der giver helt nye måder at tilrettelægge undervisningen på og med plads til både læring og leg. Ønsket om at skabe et bæredygtigt forbillede for fremtidige skolebyggerier har også betydet, at der er indtænkt en lang række klimatilpassede løsninger. Bl.a. et jordvarmeanlæg nedgravet på de store engarealer der omgiver skolen, anvendelse af genanvendelige materialer samt et solvarmeanlæg, der leverer varme til omklædningsrummene i skolens idrætshal. Resultatet er en åben skole. En afstressende atmosfære og et behageligt indeklima.

Foto: Adam Mørk


Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider