European Media Partner

Naturforvaltning og en lise for sjælen

Jagt, hvor vi høster af naturens råvarer, er en helt naturlig aktivitet i det danske samfund og har været det i årtusinder, og sådan vil det også være i fremtiden. Jagten er også en del af naturforvaltningen, som er med til både at sikre sunde vildtbestande og holde disse på samfundsmæssige acceptable niveauer. Endelig er jagten en intens rekreativ fritidsinteresse, der bringer mange mennesker sammen og giver store naturoplevelser. I min optik står ingen af disse elementer over de andre, derimod komplimenterer de hinanden på bedste vis.

Det er helt afgørende, at jagten i Danmark foregår på et i bredeste forstand bæredygtigt grundlag.

Det er helt afgørende, at jagten i Danmark foregår på et i bredeste forstand bæredygtigt grundlag. Udover den nødvendige sociale accept af jagten er det Danmarks Jægerforbunds holdning, at jagtens vilkår i Danmark, som bl.a. bliver fastlagt via rådgivning fra Vildtforvaltningsrådet, skal hvile på et solidt fagligt fundament.

Netop det faglige grundlag har været ledestjernen i arbejdet, der før sommerferien førte til indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om fremtidens muligheder for udsætning af fasaner, gråænder og agerhøns. På samme måde med revisionen af jagttiderne, der følger senere på året.

I Vildtforvaltningsrådet, som er rådgivende over for miljø- og fødevareministeren, arbejder Jægerforbundet ud fra visionen om ”mest mulig jagt og natur”, dog uden at gå på kompromis med den faglige tilgang til problemstillingerne. Det betyder, at rådet ikke altid kan præsentere enige indstillinger til ministeren. Omvendt er det en stor styrke for dansk jagt, at vi har et bredt sammensat råd af naturbenyttere og naturbeskyttere, der i al væsentlighed afgiver enstemmige indstillinger til ministeren.

Når vildtarter går tilbage i antal, er det nærliggende at give jagten og jægerne skylden. Fakta er dog, at jagten kun sjældent har direkte indvirkning på bestandsstørrelserne, mens levestederne og fødegrundlaget har langt større betydning for bestandene. Derfor er jægernes store økonomiske og praktiske indsats for at styrke naturindholdet afgørende for vildtet, og der er brug for at gøre endnu mere, især i det åbne land.

Gavner denne indsats så kun de jagtbare arter? Nej, for skal man gøre noget for f.eks. agerhøns, så tilgodeses en lang række insekter, ligesom hvis der skal gøres noget for krikænder, så skabes der levesteder for en lang række vadefugle, og sådan kan man blive ved. Med andre ord, jagt er en naturlig og aktiv del af vores naturforvaltning.

Knæk og bræk.

Del

Journalist

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund

Andre artikler