European Media Partner

Nordfyns Kommune gør hverdagen lettere for virksomheder

En særlig Task Force, der er åben 24/7 har medvirket til, at kommunen rangeres af lokale virksomheder som en af de mest erhvervsvenlige i Danmark.

Nordfyns Kommunes Task Force Erhverv blev oprettet for at prioritere erhvervslivet højere og forbedre kommunens erhvervsservice over for eksisterende virksomheder, men også for at gøre det mere attraktivt for nystartede virksomheder at placere sig i kommunen. 

- Tidligere anså virksomhederne ofte kommunen for at være en lidt irriterende modspiller med tungt bureaukrati og lange sagsbehandlingstider. Den holdning brugte vi som inspiration og motivation, da vi etablerede Task Force Erhverv. I dag er billedet helt anderledes. Virksomhederne ser kommunen som en aktiv medspiller, som de hurtigt kan få en grundig dialog med forud for større beslutninger i virksomheden, siger Marianne Greve, projektleder i Task Force Erhverv i Nordfyns Kommune.

Virksomheder i en hvilken som helst kommune har et hav af regler, der skal tages hensyn til. Det kan for nystartede virksomheder være noget så umiddelbart enkelt som placeringen. Men er det en virksomhed, hvis aktiviteter er forbundet med en del støj og meget trafik, så kan den ikke ligge hvor som helst. Der skal tages hensyn til lokalplanen. Derfor hjælper kommunen med at finde den bedste placering for virksomheden.

- Det kan fx også være en virksomhed, der ønsker at udvide med en produktionshal. Det handler ikke blot om en byggetilladelse, men muligvis også miljøtilladelse og landzonetilladelse. Tidligere fik kommunerne skudt i skoene, at de forsinkede hele processen i et sådant forløb ved at komme med det næste krav, når det første var blevet opfyldt. Vi prøver at få det hele til at spille samtidig, og det har reduceret sagsbehandlingstiden markant, siger Marianne Greve.


Én kommunal indgang for virksomheder - åbent 24/7

Kommunen har forskellige afdelinger, men Task Force Erhverv-projektet betyder, at man kun skal henvende sig i én indgang. Og det behøver ikke at være inden for normal arbejdstid.

- Folk, der vil starte egen virksomhed, har ofte et andet job ved siden af i opstarten og har ikke tid til at mødes i normal arbejdstid. Derfor holder vores erhvervsservice også åben om aftenen og i weekenden. Det er ikke blot iværksættere, men også travle ledere i mindre virksomheder, der gør brug af muligheden, siger Marianne Greve.

Task Force Erhverv har også en tæt kontakt til kommunens jobcenter, som er behjælpelige med at skaffe arbejdskraft. 

- Hvis en virksomhed fx bygger en produktionshal, der står klar om fire måneder, kan det være, de siger til os tidligt i forløbet, at de kommer til at mangle svejsere. Dér kan jobcentret igangsætte en omskoling af ledige, så de kan træde til. 


2018 blev et gennembrud

Task Force projektet er blevet taget godt imod af virksomhederne i årenes løb og 2018 blev særlig succesfuldt. I Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse sprang Nordfyns Kommune i 2018 hele 44 pladser frem og endte på en fjerdeplads. Kommunen måles i undersøgelsen på bl.a. kommunal sagsbehandling samt kommunikation og dialog med kommunen, og her ligger den fynske kommune nu hhv. nr. 1 og 2 på landsplan. I Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervsvenlighed blandt kommunerne indtog Nordfyns Kommune i 2018 førstepladsen på Fyn. 

- Vi har talt meget om, hvorfor der sker så stort et ryk i 2018 og ikke før, for vi startede jo med projektet i 2014. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at det er et langt sejt træk at sparke noget nyt i gang. Nu har vi så til gengæld nået et så bredt kendskab, at virksomhederne selv reklamerer for os, siger Marianne Greve. 

Mange kommuner har kontaktet Nordfyns Kommune for at høre, hvad det er, de gør. 

Sandheden er, at det ikke er så kompliceret.

- Helt afgørende har det været, at det er et projekt, der har været og stadig er meget højt prioriteret over hele linjen fra den politiske ledelse til administrationen. Alle afdelinger og alle medarbejdere har været med på projektet, og det har været altafgørende. En anden vigtig faktor er, at vi lytter meget til virksomhedernes behov - bl.a. ved løbende at besøge adskillige virksomheder fra små til store, fra håndværk til handel. Vi gør det for at få fingeren på pulsen og høre hvilke udfordringer, de har, og hvor vi kan forbedre os, siger Marianne Greve og fortsætter:

- Vi har skabt en platform med hurtig sagsbehandling og løbende erhvervsinfo til virksomhederne, som de har haft brug for. Men det er også vigtigt at pointere, at det ikke kun går én vej. Vi var aldrig nået hertil uden en løbende tæt sparring og dialog med virksomhederne, som sikrer, at vi hele tiden er fuldt opdateret på virksomhedernes behov.


Del

Journalist

Flemming Østergaard

Andre artikler