European Media Partner

Ny platform for moderne byggeri

Build 4.0 er en åben platform for nye muligheder og perspektiv i byggebranchen.

Entreprenørerne har en mulighed for at bygge deres byggeri virtuelt inden de går i gang ude på byggepladsen.

Den teknologiske udvikling kører i et meget højt gear i disse år. Nye virtuelle redskaber, robotter og droner skaber forandringer, øger sikkerhed og rentabilitet i byggeriet. Bygnings Informations Modellering (BIM) og Virtual Design and Construction (VDC) og 3D-print sætter entreprenørfirmaer i stand til at kontrollere processen fra idé til færdigt byggeri. Derfor har Teknologisk Institut og InnoBYG, der er et innovationsnetværk inden for byggeriet, i samarbejde med en række samarbejdspartnere etableret en ny platform, der hedder build40.dk.

– Formålet med platformen er dels at komme med eksempler på, hvordan man bruger den nye teknologi og dels at komme med nogle bud på, hvad fremtiden vil bringe. Det mener vi efterhånden, at de forskellige værktøjer er så modne til, at det giver mening at favne det hele i en samlet kontekst, fortæller Thomas Juul Andersen, der er faglig leder hos Teknologisk Institut.

Build 4.0 er et vidt begreb, men indeholder i særlig grad elementer af bedre planlægning gennem VDC og BIM-modellen. Før i tiden arbejdede man med stregtegninger i CAD, nu tegner man objekter i BIM. På leverandørens hjemmeside kan man indhente oplysninger om de forskellige objekter, man skal bruge i byggeriet, størrelse, pris, konfigurationer på f.eks. et vindue.

– Det betyder så, at når man har sit virtuelle byggeri, som består af en række objekter fra producenterne, så har man et samlet billede af f.eks. pris, størrelse på ting og miljøaftryk mv., siger Thomas Juul Andersen.

VDC giver mulighed for i langt højere grad end tidligere at kontrollere alle dele i byggeprocessen allerede i planlægningsfasen. Ved hjælp af 3D-modeller af byggeri, kan fejl identificeres tidligt i byggeprocessen.

– Entreprenørerne har en mulighed for at bygge deres byggeri virtuelt inden de går i gang ude på byggepladsen. Det giver den fordel, at man meget mere præcist kan sige noget om, hvad prisen eksempelvis bliver på byggeriet.

Det betyder, at man kan optimere byggeriet fra starten. Ikke bare i forhold til økonomien, men samtidigt i forhold til at spare på byggematerialer, undgå spild og i det hele taget få en bedre logistik og dermed en højere grad af bæredygtighed ind i byggeriet.

Big Data, Internet of Things, augmentet reality og kunstig intelligens er nøglebegreber inden for build 4.0, men grundlaget er data. Et byggeri genererer meget store mængder data – langt større mængder end et menneske kan overskue. Ved at lade computere analysere byggeriets data, kan man optimere byggeriet på helt nye måder. Der er et stort potentiale i at lade computere analysere de store mængder data.

– På den måde kan man begynde at se nogle forskellige relationer, mønstre og trends i byggeriet, hvor man kan optimere byggeriet. Man kan forudse problemer før de opstår. Man kan få et bedre grundlag for at tage beslutninger, når der skal ske ændringer i byggeprocessen. Det er i høj grad den læring, som ofte går tabt fra byggeri til byggeri i dag, siger Thomas Juul Andersen.

Næste trin kunne være kunstig intelligens og deep learning. Deep learning er, når maskiner træner sig selv til at blive bedre. På længere sigt ligger der interessante perspektiver i den retning også for byggeriet.

– Det er den måde selvkørende biler bliver trænet på i dag. Det er ikke noget vi lærer dem. Vi sender en masse trafikdata ud, lader den køre en masse virtuelle ture, hvormed den selv lærer af de ting, der opstår i trafikken og kan agere derefter. Det kan man godt overføre til en byggekontekst. 

Fakta

Build 4.0 handler om at bringe industrien ind i den nye digitale tidsalder og er et partnerskab mellem BLOXHUB, InnoBYG og Teknologisk Institut.

Kilde: www.build40.dk

Del

Journalist

Mark Sinclair Fleeton

Andre artikler