European Media Partner

Nye krav til lægemidlers emballage

For at forhindre, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den lovlige forsyningskæde har EU-Kommissionen fastsat nye regler for sikkerhedselementer på lægemidlers emballage (med EU-forordning 2016/161). Reglerne træder i kraft den 9. februar 2019.

Med forordningen bliver der indført lægemiddelverifikation ved hjælp af to sikkerhedselementer: en entydig identifikator og en ”anti-anbrudsanordning”. Foranstaltningerne skal beskytte patienterne mod farerne ved forfalskede lægemidler og konsekvenserne af at få udleveret forkert medicin.

Den entydige identifikator, som er en unik kode, der bruges til at identificere en given lægemiddelforpakning, består af en 2D-stregkode, som kan læses af almindeligt benyttede scannere. Anti-anbrudsanordningen sikrer, at lægemiddelemballagen ikke er blevet åbnet, og at lægemidlet dermed er urørt.

Kilde: www.ec.europa.eu

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler