European Media Partner

Øget landbrugsareal med økologisk fortegn

En stadigt større del af vores landbrugsland omlægges til økologi. Men er der grobund for at denne udvikling kan fortsætte? Og hvilke udfordringer møder man som landmand?

Vi forventer at økologisk landbrugsjord udgør 15 procent af det samlede landbrugsareal i 2020.

216.794 ha helt præcist. Så stort er det økologisk dyrkede areal i dag ifølge Landbrug & Fødevarer. Dertil kommer en forventet stigning i år på 22.000 ha samt mærkbar stigning i den økologiske del af den animalske produktion inden for bl.a. æg, slagtekyllinger og svin. Danmark er godt på vej til at blive et landbrugsland med en betydelig økologisk produktion, og det er da også noget, man bemærker hos Landbrug & Fødevarer, hvor Kirsten Lund Jensen er økologichef:

– Vi har gennem de seneste år oplevet en markant markedsvækst, og nu ser vi, at efterspørgslen forplanter sig mere og mere i produktionen, med en tydelig stigning i både arealet og husdyrholdet.

Og det er en udvikling man ser positivt på i organisationen, for det giver gode muligheder for de økologiske landmænd, og de landmænd der ønsker at omlægge til økologi. For det er netop dette efterspørgselsdrevne træk fra forbrugerne, der kan være med til at sikre en fornuftig indtjening hos landmændene.

– I Landbrug & Fødevarer forventer vi, at nå 300.000 ha økologisk landbrugsjord i 2020. Det svarer til 15 procent af det samlede landbrugsareal. Men det er vigtigt at understrege, at et øget antal ha alene ikke er et succeskriterie, hvis ikke efterspørgslen følger med. Vi ser derfor gerne en balanceret vækst, hvor der er mulighed for at udvikle et sundt og robust marked over tid.

Væksten er der. Således er der de seneste to år kommet 750 nye økologiske landmænd til. Ikke mindst inden for den animalske produktion, og det er ikke uden udfordringer:

– Dyr skal have foder og kigger vi lidt oven fra, så har vi et samlet minus på 50.000 ha, for at det kan løbe gnidningsløst rundt, da den økologiske planteavl ikke har kunnet følge med udviklingen, fortæller Kirsten og fortsætter:

– For planteavlere uden egen besætning, er det altafgørende, at de kan skaffe gødning nok! Her kan det være nødvendigt at indgå samarbejdsaftaler med andre landmænd – men livet på landet byder også på en række andre dilemmaer og udfordringer, hvis man ønsker at stave landbrug med Ø. Der skal tænkes på en anden måde. Det gælder lige fra sædskifte til ukrudtsbearbejdning. Hertil skal der også andre maskiner på banen, for at kunne løfte f.eks. markarbejdet ligesom der ofte også er behov for at ombygge eller tilbygge for at kunne efterleve kravene til økologisk landbrug, fortæller Kirsten.

Alligevel er det flere og flere, der omlægger fra konventionelt til økologisk landbrug. En af dem er landmand Hans Erik Risbjerg, der driver Risbjerg Landbrug med ca. 300 søer samt produktion af slagtegrise, Skotsk Højlandskvæg og får:

– Vi omlagde i 2007, fordi vi troede på en stigende økologisk interesse, og samtidig så vi ikke rigtig nogen fremtid som konventionelle svineavlere, fortæller Hans Erik og fortsætter:

– Vi savnede faglige udfordringer. Det var så nemt bare at køre ud med sine maskiner og sprøjte og kunstgøde. Som økologer var det pludselig et helt andet håndværk vi skulle forholde os til.

Omlægning til økologi kræver dog ikke blot noget af den enkelte landmand, men også af både dyr og planter, forklarer Hans Erik:

– Det er ikke så nemt at styre, som konventionel drift. Men det er også det spændende ved det! Alene det, at der ikke er bøjler i grisenes hytter, kræver at vi finder nogle særligt robuste dyr. Det samme gør sig gældende for planteavlen, hvor det ikke nødvendigvis er de mest højt­ydende man vælger, men derimod de mest robuste.

Det kræver en anden tankegang – og så kræver det god rådgivning at omlægge. Og det var en af de største udfordringer i forbindelse med omlægningen af Risbjerg Landbrug. Vidensgrundlaget var ganske enkelt ikke så højt, som det er i dag.

– I 2007 var det meget begrænset, hvad der var af hjælp. Heldigvis er der sket meget siden, som nye økologer kan drage nytte af, slutter Hans Erik Risbjerg, der nyder livet som økologisk landmand, hvor tingene gøres på naturens præmisser.

Men udover at være underlagt naturens forunderlighed, så er økologisk landbrug også underlagt en række regler, som kan virke uhensigtsmæssige for den enkelte landmand.

– Det kan være skilte på gården, der skal hænge på en særlig måde, der ikke giver mening, men måske ligeså godt kunne hænge på en anden måde, forklarer Kirsten Lund Jensen og slutter:

– I Danmark er vi heldigvis ret godt stillet med en sund dialog mellem landmænd og myndig­heder – og vi i Landbrug & Fødevarer går gerne i dialog for at hjælpe både landmændene og det røde Ø på vej. Men i sidste ende, er det jo netop disse regler, der gør, at man som økologisk landmand kan sælge sine produkter til en højere pris. 

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler