European Media Partner

Open Source er vejen frem


Hvis vi skal opnå succes med telemedicin, skal vi satse på Open Source, mener dr. scient. i datalogi og professor i pervasive computing, Morten Kyng.

Open Source er det eneste rigtige i den nuværende situation.

Valget mellem fiks-og-færdige IT-løsninger og Open Source vil få stor indflydelse på, om telemedicin bliver en succes i Danmark eller ej. Det mener dr. scient. i datalogi og professor i pervasive computing på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, Morten Kyng, som klart anbefaler, at man satser på Open Source.

– Vi ved ikke, hvordan vi vil arbejde med telemedicin. Og når vi ikke ved det, er det dumt at købe et system, der låser tingene fast på en halvgod måde at gøre det på, siger han.

Ifølge Kyng, som gerne peger på Apples Appstore som en kommerciel analogi for sine IT-visioner på sundhedsområdet, er ikke mindst tidsperspektivet en væsentlig årsag til, at Open Source er den bedste løsning. Danmark står efter nogle år med telemedicinske projekter foran at skulle gå over til egentlig drift, og her vil det blive nødvendigt løbende at kunne justere løsningerne i takt med de erfaringer, man kommer til at gøre sig, forklarer han.

– Det, der er vigtigst omkring teknologien, det er, at vi har mulighed for at eksperimentere. Det skal være nemt at tilpasse teknologien, efterhånden som vi bliver klogere på, hvordan vi vil gøre det. Det er derfor, jeg og mange andre mener, at Open Source er det eneste rigtige i den nuværende situation, siger Kyng og uddyber:

– Hvis vi tager sådan noget som elektroniske patientjournaler, så ved vi forholdsvis meget om, hvordan vi gerne vil gøre det, og vi har erfaring med det i mange år i Danmark efterhånden. Der kan man godt købe et stort, amerikansk system, som man lige har gjort i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Men når vi taler telemedicin, har vi ingen erfaring med storskaladrift. Derfor er det vigtigt, at vi ikke køber et færdigt, lukket system, hvor man skal gøre tingene, præcis som leverandøren har forestillet sig.

Mens Kyng således opfatter valget mellem Open Source og færdige løsninger som skelsættende for, om telemedicin bliver en succes i Danmark eller ej, ser professoren med langt mere rolige øjne på den menneskelige side af sagen. Flere forsøg med telemedicin har vist, at patienterne tager rigtig godt imod de nye løsninger, og når blot man sørger for, at teknologien tilpasses til de måder, man ønsker at arbejde på, er det samme tilfældet for det sundhedsfaglige personale, forklarer han. Det sidste er vigtigt, for der kan opstå problemer, hvis der ikke er balance mellem teknologien og organiseringen af arbejdet, påpeger Kyng.

– Der har været et eksempel på en uheldig organisering af arbejdet, som fik noget af personalet til at sige, at der skulle lidt bedre styr på det, og det havde de sådan set ret i, fortæller han.

De danske kommuner og regioner står foran at udrulle fem landsdelsprogrammer, hvor KOL-patienter i hele landet vil blive tilbudt telemedicinsk behandling. Efter det vil kvinder med komplicerede graviditeter med stor sandsynlighed blive det næste store område, vurderer Kyng, da perspektiverne her er meget positive.

– Det er ekstremt meget bedre for kvinderne, der er rigtig god økonomi i det, og det er også en fornuftig løsning for personalet, så der står alle og klapper i hænderne. Nu skal alle bruge mange kræfter på KOL-behandlingen, men jeg tror, at noget af det bliver noget af det næste, der kommer, siger han.

Telemedicinsk behandling til kvinder med komplicerede graviditeter er allerede nu en del af den daglige drift i Region Midtjylland, hvor gravide med komplikationer tilbydes hjemmemonitorering i stedet for indlæggelse eller hyppig ambulant kontrol.

Fakta

Telemedicin er en betegnelse, som bruges om digitalt understøttede sundhedsydelser. Fælles for dem er, at de giver sundhedspersonalet mulighed for via bl.a. video og billeder at følge, diagnosticere, behandle og rådgive om sygdomme hos patienter, som fysisk befinder sig et andet sted, typisk i deres hjem.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler