European Media Partner

Outplacement – en vigtig del af CSR-politikken

Med større mobilitet og hyppigere jobskifte er outplacement blevet en stadig vigtigere del af virksomhedernes CSR-politik.

Udviklingen er jo sket i takt med, at mobiliteten på arbejdsmarkedet er steget.

Begrebet outplacement har sin oprindelse i tiden lige efter Anden Verdenskrig, hvor hundredtusinder af amerikanske soldater vendte hjem, og skulle ind på det civile arbejdsmarked.

Overgangen var langt fra let for alle, og derfor opstod der organisationer, der støttede op om den enkeltes ”outplacement”, eller genplacering, som man ville sige på dansk.

Siden da har disciplinen spredt sig, så langt størstedelen af outplacement-aktiviteterne i dag finder sted i relation til afskedigelser i den civile sektor.

Spørger man Ditte Bech-Nielsen, der er Managing Partner i Bech-Nielsen, Riber & Partnere, er den voldsomme vækst helt naturlig.

– Udviklingen er jo sket i takt med, at mobiliteten på arbejdsmarkedet er steget, så vi i dag skifter job meget hyppigere end tidligere. Der kommer outplacement ind som en del af den pakke, der kan være med til at styrke virksomhedernes CSR-politik og dermed sikre en bedre fastholdelse af medarbejdere og ledere, siger hun og peger på, at den samme logik gør sig gældende internationalt.

Uden for Danmarks grænser støder man da også på mastodonter som Lee Hecht Harrison, der rådgiver og hjælper med outplacement i mere end 60 lande verden over. Virksomheden markedsfører sig da også på, at en outplacement-politik styrker virksomhedens brand, og sender et signal om ansvarlighed over for nuværende og kommende medarbejdere.

Det samme kan siges om den amerikanske gigant Right Management. Med 37 procent af branchens indtjening i USA, blev virksomheden i 2010 vurderet som landets største outplacement-aktør, efterfulgt af Lee Hecht Harrison, der ifølge samme opgørelse lagde beslag på 16 procent af den samlede indtjening.

Outplacement-virksomhedernes måde at gå til opgaven på varierer dog meget. Mens nogle retter sig mod deciderede masseafskedigelser, og mere eller mindre tilbyder standardiserede forløb, fokuserer andre på individuelle og tilpassede processer.

Bech-Nielsen, Riber & Partnere tilhører den sidste kategori.

– Vi skræddersyer et forløb til den enkelte, hvor vi sammen analyserer, opsætter mål og planlægger klientens personlige og fremadrettede karrierestrategi, siger Ditte Bech-Nielsen og peger på, at det i første omgang ikke udelukkende handler om at finde et nyt job.

– Til at begynde med drejer det sig ofte om at komme videre ovenpå det chok, som en afskedigelse kan være. Først derefter taler vi om, hvad det er for et job klienten gerne vil have, og hvad der skal til for at nå derhen. Og til sidst, når jobbet er i hus, så fejrer vi det selvfølgelig, smiler hun.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler