European Media Partner

Rådgivning fremadrettet!

Rådgivningsområdet er vokset over de sidste fem år nationalt såvel som internationalt. Kritiske røster vil hævde, at det skyldes, at (for) mange virksomheder er for dårligt ledet, hvorfor de har behov for hjælp, og derfor inddrager eksterne rådgivere.

Om end man skal være varsom med at spå, er der intet som tyder på stilstand.

Men den forklaring hører fortiden til, selvom der naturligvis altid kan findes eksempler på ovenstående! For den væsentligste begrundelse i dag for at inddrage eksterne rådgivere er, at virksomheder og organisationer ønsker at gøre brug af den bedste viden på områder, hvor de ikke selv har de fornødne kompetencer. For i enhver veldreven virksomhed er der et nøje fokus på, om man skal have en given viden permanent i organisationen via medarbejdere, eller om man skal købe en ønsket viden udefra, når der er brug for den. Og pointen er, at på det område er professionaliseringsgraden steget. Så i dag er der en nøje afvejning af, at ”have selv eller købe ude”-problematikken.

Dette hænger også sammen med de markante bølgebevægelser, der har været i de fleste industrier i de senere år samt i den offentlige sektor. Om end man skal være varsom med at spå, er der intet som tyder på stilstand. Udviklingen er gået og forventes fremover at fortsætte i et (mindst) uformindsket tempo. Det stiller krav om at være i stand til at håndtere udfordringer og problemstillinger på den smarteste og hurtigste måde. Og i det spil har rådgiverne en central rolle.

At der er behov for at styrke indsatsen over en bred kam, viser analyser. Således står mange virksomheder overfor markante udfordringer, når det gælder om at gennemføre større transformationer, der kan tage dem til et nyt niveau. Om end der har været talt meget om f.eks. digitalisering er det fortsat et tema, som er et kerneområde i mange virksomheders fremadrettede udvikling med henblik på at styrke konkurrencekraft og værdiskabelse. Mange virksomheders topledelser har f.eks. ikke det mindset, der skal til for at en digital æra kan introduceres, eller organisationen mangler digitale kompetencer. Og hvordan en sådan transformationsproces skal skrues sammen står man ofte tøvende overfor. Det er f.eks. i sådanne processer, som er komplekse og tidskrævende, at rådgiverne kan bistå med viden, erfaringer, energi og processtyring.

Det er derfor ikke et spørgsmål om en virksomhed har råd til rådgivning. Det rette spørgsmål er snarere, om man har råd til at lade være! 

Del

Journalist

Flemming Poulfelt, professor, Copenhagen Business School

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider