European Media Partner
Ulla Catrine Brinch MILJØLØSNINGER

Samarbejde er vejen frem

Med klimaforandringerne følger helt nye udfordringer, der kalder på nye løsninger. Men når det kommer til klimasikring af større områder, må forskellige parter involveres, hvilket man har gjort i Fredensborg Kommune. Her er samarbejde på tværs af kommuner, boligselskaber, butiksejere og forsyningsselskaber opstået som reaktion på, at nogle ødelæggende oversvømmelser ramte Kokkedal i 2007 og 2010.

-  Vandet kender ikke til matrikelgrænser, og derfor har hele grundtanken i projekterne været partnerskabsaftaler, fortæller Ulla Catrine Brinch, der er chef ved Center for Byudvikling Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune.

I et tværkommunalt samarbejdsprojekt omkring Usserød Å - fælles klimatilpasning, samarbejder Fredensborg Kommune med nabokommunerne Rudersdal og Hørsholm, og forsyningsselskaberne, om nyskabende overvågning og styring af vandet i åen, der løber gennem alle kommuner, men munder ud gennem Kokkedal, der derfor er særligt udsat og har været gennem en omfattende klimasikring under projektet, Klimatilpasning Kokkedal.

Man har bl.a. indbygget kanaler, der forsinker vandet, når det regner og lavet små haver, hvor vandet også er et element. Løsninger der udover at håndtere regnvandet også har andre funktioner.

- Boldbaner bliver til søer, siddepladser bliver til soppebassiner, og sådan er det hele vejen ned gennem byen, og når vandet til sidst løber ud i åen, er den mindre belastet, fordi løsningerne forsinker vandets vej, fortæller Ulla Catrine Brinch.


Efter de voldsomme oversvømmelser påtog Fredensborg Kommune sig rollen som facilitator i dette samskabende netværk af bygherrer og fonde og har på den måde gjort det strategiske arbejde og holistiske perspektiv til et fælles ansvar. Hvilket har været udfordrende, fortæller Ulla Catrine Brinch

- Nu er projektet ved at overgå til daglig drift, og det omfatter flere fælles driftsaftaler i forhold til vedligeholdelsen af alle løsningerne. Sådan en aftale fandtes ikke i forvejen, så her har vi fået hjælp fra rådgivere.

Der er nemlig nogle lovmæssige begrænsninger, der gør det udfordrende at skulle arbejde på tværs af organisatoriske grænser, men alligevel mener centerchefen, at man som kommune har nogle særlige kræfter.

- Vi kan gå ind og være den samlende kraft, fordi der er politisk initiativmulighed, og vi har trods alt musklerne til at kunne administrere sådan et projekt i forhold til bevillinger, faglig indsigt, osv. Og så har vi kontakterne til de mange aktører, men det kræver, at man tør tænke nyt og har en respekt for, at involverede parter har forskellige prioriteringer, understreger hun.

Det er lykkedes Fredensborg Kommune, og det betyder, at Ulla Catrine Brinch, næste gang hun står i en beredskabssituation, bl.a. kan beslutte, at en sluse i nabokommunen skal lukkes.

- Det ville aldrig kunne ske, at jeg tog beslutninger, der lå inde på en anden kommunes areal, hvis ikke vi havde sådan et projekt, siger hun.


Del

Journalist

Karen L. Mørk

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider