European Media Partner

Sikkerhed i fjernstyring

Robotterne er ved at finde vej til byggepladserne i Danmark, men der et stykke vej endnu, før de faktisk kan gå ind og erstatte menneskelig arbejdskraft. I mange brancher vil man se det som en risiko, men i brancheorganisationen Dansk Byggeri, ser man et kæmpe potentiale i den teknologiske udvikling.

– I dag fylder det ikke meget, men det har helt sikkert en stor fremtid, siger Søren Beck, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Byggeri. Særligt inden for sikkerheden på arbejdspladsen, men også i forhold til at overtage belastende eller farlige arbejdsfunktioner, har den nye teknologi et meget stort potentiale.

Sikkerheden på de danske byggepladser er et område med højt fokus, men også et område, hvor der er plads til forbedringer, som Søren Beck udtrykker det.

– Problemet med sikkerheden er i virkeligheden, at lige meget hvad vi gør, har vi været på det samme niveau i årtier. Det er som om risici bare flytter sig, siger Søren Beck.

Robotter er allerede i dag i brug inden for nedrivning og sanering. Eksempelvis er det i dag muligt at styre fastgørelse af etagedæk i en bygning. Operatøren kan stå i sikkerhed og ved hjælp af joystick styre robotten, der klipper eller banker dækket ned. Robotter bruges også til farligt kabelklippearbejde i elevatorskakter. Maskiner, som f.eks. murerrobotter, vil både kunne arbejde døgnet rundt og samtidigt fjerne nogen af de meget belastende arbejdsfunktioner.

Søren Beck er ikke i tvivl om, at interessen for at bruge den nye teknologi er til stede, men der er en række forhindringer.

– Som foregangsmand tager du en vis risiko. Det er meget sikrere at gøre som vi plejer, siger Søren Beck. Det betyder, at det er de store i branchen, der har kapitalen til det, der arbejder med den nye teknologi. Men når det er tydeligt økonomisk rentabelt, så vil flere i branchen uden tvivl tage mere af teknologien i brug. Byggeriet står over for kæmpe udfordringer i forhold til at skaffe uddannet arbejdskraft og det kan være med til at drive den nye teknologi frem. 

Del

Journalist

Mark Sinclair Fleeton

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider