European Media Partner

Spred også risikoen på emerging markets

De grundlæggende investeringslogikker gælder overalt. Interview med underdirektør i Forsikring & Pension, Karsten Beltoft, om emerging markets.

Investeringerne i emerging markets har været stigende gennem årene.

Når man spørger underdirektør for Økonomiske Forhold i Forsikring & Pension, Karsten Beltoft, om de danske pensionsselskaber skal gå fundamentalt anderledes til opgaven, når de investerer i emerging markets, er svaret nej. De grundlæggende principper og strategier, der gælder på de traditionelle markeder, gælder også på de nye vækstmarkeder, lyder forklaringen.

– Basalt set er der ikke den store forskel på, om man investerer det ene eller det andet sted. I sidste ende handler det om en afvejning af afkast kontra risiko. Det gælder, uanset hvad du investerer i, og hvor du investerer, siger Karsten Beltoft.

– Pensionsselskaber skal sikre pensionsopsparerne den bedst mulige forrentning af opsparingen under hensyntagen til spredning af risikoen. Investeringer i emerging markets er derfor væsentlige ud fra en betragtning om risikospredning, uddyber Karsten Beltoft.

Forlader man det overordnede niveau, er der dog forskelle mellem de traditionelle markeder og emerging markets, man som investor bør tage højde for i sin analyse, påpeger Karsten Beltoft.

– Der er nogle ekstra risici, man skal overveje. Hvilket styre har landet? Hvordan ser det ud med den politiske stabilitet? Hvordan er de makroøkonomiske udsigter? Hvordan ser den finansielle infrastruktur ud? siger han og understreger, at når det gælder den enkelte virksomhed, er spørgsmålene de samme som på ethvert andet marked.

– Hvordan er virksomhedens fremtidsudsigter? Hvordan har den performet hidtil? Hvad er det for et marked, den opererer på, og hvordan er udsigterne der? Dybest set stiller man den samme slags spørgsmål, man ville stille, hvis virksomheden lå i Holland, Tyskland eller Danmark, siger Karsten Beltoft.

Begrebet emerging markets blev populært i 1980’erne takket være den hollandske portefølgemanager Antoine Van Agtmael og dækker over lande, der typisk politisk er mere ustabile end de vesteuropæiske demokratier, men til gengæld ofte har højere vækstrater.

Hos Verdensbanken defineres et emerging market som et land, hvis BNP pr. indbygger er mindre end ca. 45.000 kr. om året. Der er i øjeblikket omkring 40 emerging markets i verden, heriblandt ikke mindst BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I Europa opfattes Polen, Tjekkiet og Ungarn som emerging markets, ligesom Tyrkiet er med på listen.

Netop Tyrkiet er et eksempel på et land, der i de seneste år har oplevet politisk uro, og det er da også de dele af analysen, man som investor skal overveje at bruge mere tid på end man plejer, forklarer Karsten Beltoft.

– Når man investerer i Danmark, har man hurtigt overstået den politiske vurdering. Den kan man sætte hak ved efter ganske få sekunder. Skal man investere i andre lande, kan det godt tage længere tid at vurdere det. Det er de samme overvejelser, man gør sig, men omfanget af analyserne og undersøgelserne varierer alt efter, hvilket land man ønsker at investere i, og hvor velkendt den pågældende virksomhed er, siger han.

Forsikring & Pension udsteder ikke investeringsanbefalinger til sine medlemmer, men generelt ser Karsten Beltoft ingen grund til, at de danske forsikringsselskaber og pensionskasser ikke skulle investere i emerging markets. Dels er kendskabet til de ”nye” vækstøkonomier efterhånden ganske godt, dels er medlemmernes erfaringer med investeringer i emerging markets overvejende positive.

– Investeringerne i emerging markets har været stigende gennem årene, og ud fra det kan man slutte, at erfaringerne har været positive. Men om det er en god idé at investere i emerging markets er i sidste ende en vurdering, de enkelte selskaber må foretage i forhold til deres kunder, deres risikoprofil, og hvad de opfatter som en hensigtsmæssig fordeling af investeringerne, siger Karsten Beltoft.

Som særlig force for danske pensionsselskaber peger Forsikring & Pensions underdirektør for Økonomiske Forhold på, at de inden for visse områder, eksempelvis vindenergi, har en stor viden fra danske investeringsprojekter, som de kan tage med sig ud i verden, når de investerer i de samme områder på markeder uden for Danmark.

– Nogle af de erfaringer, vores medlemmer gør sig inden for vindenergi, kan de få gavn af senere hen. Havvindmøller investerer man også i andre steder i verden, og vores medlemmer oparbejder en viden, hver gang de investerer i området, uanset om det sker i Danmark eller andre steder. Den viden kan de tage med sig, når de skal beslutte, om de vil investere i vindenergi på et af verdens vækstmarkeder. Det er altid værdifuldt at kende til de konkrete forhold i en branche, også når man investerer på emerging markets, afslutter Karsten Beltoft. 

Fakta

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation. Forsikring & Pension har 96 medlemmer fordelt på 73 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber. Kilde: Forsikring & Pension.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler