European Media Partner

Stadigt flere har komplekse formueforhold

Mange har formueforhold, som kræver kompetent rådgivning. Derfor tilbyder banker ”private banking”. Især generationsskifte kan være følsomt og komplekst.


Private banking handler om at optimere sin formue, så den rækker på den lange bane.


Investeringer, pensionsopsparing og ejerandel i virksomhed. Stadig flere danskere har en økonomi og en formue, der er komplekst skruet sammen. Derfor tilbyder bankerne i dag ”private banking” til kunder, der har en økonomi af en vis størrelse og kompleksitet, og derfor har særlige behov for økonomisk rådgivning.

– Der er nok en opfattelse af, at private banking er for folk med rigtig mange penge. Men mange danskere har efterhånden komplekse formueforhold. Mange har pensionsopsparing og investeringer og måske også en virksomhed. Den kompleksitet gør, at stadig flere får brug for et overblik over, hvordan de bedst optimerer deres økonomi, siger Lars Ellehave-Andersen, chef for private banking Danmark i Danske Bank, der flere år er blevet kåret til landets bedste bank for private banking. 


Som private banking-kunde får man typisk sin egen private banker, som følger ens økonomi tæt, samt individuel rådgivning fra specialister i bl.a. pension, skat, generationsskifte, bolig og investering. Hos Danske Bank har man desuden udviklet et værktøj, ”Formueprognose”, der viser den økonomiske betydning af kundens valg dine nu og i fremtiden.

– Private banking handler om at optimere sin formue på den korte bane, så den også rækker på den lange. Til det formål bruger vi vores formueprognose, som giver det fulde overblik over dine muligheder. Det kan være orlov med familien, karriereskifte eller andre drømme, du måtte have, siger Lars Ellehave-Andersen fra Danske Bank. Hvad sker der f.eks., hvis du i stedet for at købe en ny bil til en halv mio. kr. hvert andet år, køber en til 300.000 hvert fjerde år? Formueprognosen viser, hvordan du kan leve på dine gamle dage ud fra de valg, du tager i dag.


Generationsskifte er et af de formueforhold, som private banking rådgiver om. Typisk er det forældre, der står over for at skulle overdrage virksomheden til næste generation.

– Private banking handler også om at overdrage formuen til næste generation. Ved generationsskifte er der tale om en formue, som overdrages, inden den bliver til arv. Vi rådgiver om, hvordan man gør det bedst muligt for både den ældre og den yngre generation, forklarer Lars Ellehave-Andersen.


Hos Sydbank er man meget bevidst om, at generationsskifte og overdragelse af formue kan være en følsom situation. Det tages der højde for i arbejdet med private banking-kunder.

– Der er to ting i det. Det ene er at tale med kunderne om de bløde værdier. Hvem vil du gerne overdrage din virksomhed til, hvad vil du leve af, og hvad skal du foretage dig, når du ikke driver din virksomhed længere. Det handler meget om psykologi, siger Søren Lundgaard, skattedirektør i Sydbank. 

– Det andet handler om økonomi. Hvad er din virksomhed værd, og hvordan strikker vi overdragelsen sammen. Men man skal først henover de bløde parametre, før vi overhovedet kan nå til de økonomiske, lyder Sydbanks erfaring.


En formueplan, der viser kundens muligheder, er grundstenen i Jyske Banks private banking-rådgivning i forhold til generationsskiftekunder. Det giver ro i familien og muligheden for at leve det gode liv.


– Vi ser et generationsskifte af enten en virksomhed eller en formue, som en af de større såvel økonomiske som menneskelige beslutninger, som en virksomhedsejer og familien kan stå over for, siger Erling Fløe Kristensen, forretningsdirektør for private banking Danmark, Jyske Bank.

– Rammevilkårene for generationsskifte ændres jævnligt. Muligheder forsvinder og nye opstår. Derfor sætter vi både personlighed og faglighed i højsædet for teamet omkring kunden, således at virksomheden fortsat har en finansiel styrke, samt at familieformuen bliver i familien, fortæller Erling Fløe Kristensen fra Jyske Bank.


Hos Danske Bank tilbyder man som noget ekstra ”family offices” som en del af privat banking-pakken til familier med store formuer.

– I vores family offices får kunden et helt team omkring sig, som tager sig af hele familiens formue, fordi der kan være behov for at rådgive om, hvordan man som familie bedst optimerer sin økonomi på tværs. I den situation kan der være behov for en samlet familietilgang, siger Lars Ellehave-Andersen, chef for private banking Danmark, Danske Bank.


Fakta

Er private banking relevant for dig? Hvis du er i tvivl, om private banking er noget for dig, så tag Danske Banks online test. Testen giver en indikation af, om du kan blive private banking-kunde i banken. Testen tager kun fem minutter, og dine svar behandles fortroligt. Find testen på danskebank.dk.

Del

Journalist

Line Felholt

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider