European Media Partner

Start med det sidste først

Ejerledere tilrådes at lægge deres fremtidsplaner, inden de sælger deres virksomhed, så de kan forberede sig på at skabe et nyt livsindhold.

Rådgiveren skal hjælpe med at få virksomheden ud af hovedet og ned på papir.

Det kan som ejerleder være svært at skulle overdrage sin virksomhed til nye ejere, også selvom den bliver i familien. For mange kan det være en stor hjælp på forhånd at have fundet ud af, hvad de vil bruge deres fremtid på, når skiftet bliver en realitet, og hvordan en overdragelse skal finde sted.


Chefkonsulent Sara Sayk hos FSR – danske revisorer har selv arbejdet som praktiserende revisor, og hun kender derfor de fleste scenarier. Sara Sayk fortæller, at en undersøgelse blandt revisorer viser, at den største barriere for et succesfuldt ejer- eller generationsskifte er manglende parathed.

– I korte træk kan man sige, at ejerlederen skal igennem fire faser. Han skal gøre sig nogle personlige overvejelser f.eks. i forhold til økonomi, inden han går i gang med at tænke salgsmuligheder og salgsmodne virksomheden. Herefter kommer gennemførelse af selve salget eller overdragelsen, og så kommer den sidste fase efter ejerskiftet, hvor den tidligere ejerleder skal i gang med sin nye fremtid, siger hun.


Ifølge Sara Sayk giver det mening at begynde med den sidste fase først. Exitstrategien skal tilpasses ejerlederens vision for virksomhedens og sin egen fremtid, uanset om han vil pensioneres og lukke virksomheden, eller om den skal overdrages til næste generation.

– Det er vigtigt at være ærlig over for sig selv. Ejerlederen kan sige, at han ikke vil lægge pres på børnene, men dybest set ønsker han måske, at hans livsværk føres videre i familien. Man er nødt til at få afklaret med næste generation, om de overhovedet ønsker at påtage sig opgaven. Man skal også sørge for, at der sker en overdragelse, så der ikke på længere sigt opstår familiestridigheder og jalousi, fortæller Sara Sayk. Hun peger på, at hvis sådanne ting ikke er afklaret, kan ejerlederen ubevidst komme til at lægge hindringer i vejen for et salg i form af dårlige undskyldninger. 


Et andet scenarie er, at ejerlederen har særlige krav til de vilkår, som virksomheden skal overdrages på. Det kan være bibeholdelse af arbejdspladser i lokalområdet eller sikring af udvalgte medarbejderes fortsatte ansættelse. Det ses også, at ejerlederen slet ikke ønsker at sælge eller overdrage sin virksomhed, men hellere vil dø fra den. I så fald skal der udarbejdes en plan så familien ved, hvordan de sandsynligvis skal lukke virksomheden ned bagefter.

Et godt udgangspunkt for en exitstrategi er at skabe overblik over virksomhedens situation sammen med en professionel rådgiver. Rådgiveren skal hjælpe ejerlederen med at få virksomheden ud af hovedet og ned på papir. Mantraet i denne forbindelse er rettidig omhu.

– Det tager ofte tre til fem år at forberede et generations- eller ejerskifte, siger Sara Sayk. Inden for denne tidsramme er det muligt at salgsmodne virksomheden gennem optimering af struktur samt dokumentation og modernisering af processer, organisation og produktionsapparat.

– Det kan naturligvis godt gøres på seks måneder, men det er både dyrt og hårdt, tilkendegiver Sara Sayk. Hun peger på, at der i princippet bør ske en løbende salgsmodning, uanset om virksomheden forudses at skulle ejerskiftes om tre år eller først om tredive år.


Der er altid en risiko for, at en ejerleder med årene mister kadencen og ikke husker at udvikle eksempelvis sin virksomheds IT-systemer og produktportefølje i takt med markedet og den teknologiske udvikling. I nogle tilfælde er en virksomhed baseret på personlige netværk og mundtlige aftaler uden ordentlige procesbeskrivelser.

– Uanset om virksomheden skal drives af andre end ejerlederen selv efter et salg, pludseligt opstået sygdom eller et dødsfald, er det vigtigt, at alle disse ting er på plads, siger Sara Sayk.

– Det er den professionelle rådgivers opgave at prikke til ejerlederen, før tidspunktet indtræder, hvor virksomheden skal afhændes eller overdrages, så processen ikke skal forceres. 


Hun sammenligner salgsmodning af en virksomhed med de TV-programmer, hvor en række eksperter rådgiver hussælgere om, hvad der kan betale sig at udbedre eller male, og hvad man roligt kan springe over.

– Førstehåndsindtryk er ikke alt, men det betyder alligevel en hel del. Salgsprisen på et hus eller en virksomhed er nemlig det, som køber vil give, og ikke det som sælger vil have. En køber vil ikke give fuld pris, hvis han skal investere en masse ressourcer i at modernisere virksomheden. Man må have realitetssans, påpeger Sara Sayk. Hendes bedste råd er at alliere sig i god tid med en professionel rådgiver, så alle overvejelser fra ejerlederens ønsker for fremtiden til salgsmodning og vilkår for overdragelse er dokumenteret.


Fakta

Fire gyldne regler for et succesfuldt ejerskifte1. Overvej, hvad der skal ske med virksomheden og med dig selv. 

2. Tal ærligt med familien om et generationsskifte.

3. Få hjælp af en professionel rådgiver til at udarbejde mål, planer og dokumentation.

4. Gå i gang med at salgsmodne i god tid.


Del

Journalist

Lisbeth Frost

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider