European Media Partner

Styrk kroppen til det gode liv

Bevægelse sikrer det gode liv i den tredje alder, og det betaler sig at være aktiv. Fysioterapi kan både bruges forebyggende og som genoptræning.

Det er ikke meget motion, der skal til, før effekten slår igennem.

Vores fysiske kapacitet bliver gradvist mindre, jo ældre vi bliver. Mange ældre skyder skylden på alderen, når de oplever, at de får sværere ved at klare dagligdagsaktiviteter som at komme ud af sengen, tage bad, gøre rent, gå på trapper eller ordne have. Forskningen viser, at der er tæt sammenhæng mellem evnen til at udføre dagligdagsaktiviteter og den maksimale fysiske kapacitet. Heldigvis er der god evidens for, at fysisk aktivitet modvirker reduktion i den fysiske kapacitet.

– For mange seniorer er de værdifulde ting i livet børn, børnebørn og sociale netværk. Funktionsdygtigheden spiller også en rolle, så man gennem livet kan blive ved med at holde det aktivitetsniveau, man ønsker, siger Tina Jensen, der er direktør i FysioDanmark, som er et kædesamarbejde mellem mere end 60 førende fysioterapi-klinikker fordelt over hele landet.

Studier viser, at der for ældre er en rigtig god effekt af fysisk aktivitet. Målet med den fysiske træning er ikke kun at bedre den fysiske kapacitet som: funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition, men også at støtte identitetsfølelsen samt forbedre livskvaliteten.

– Det er ikke meget motion, der skal til, før effekten slår igennem. De nyeste anbefalinger siger, at aktivitet af minimum ti minutters varighed tæller med i optællingen af 30 minutters fysisk aktivitet pr. dag. Det betyder, at de små valg i dagligdagen har en betydning såsom at tage trappen i stedet for elevatoren, fortæller Tina Jensen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre (65+) er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst ti minutter. Mindst to gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Er uheldet ude, og man har brug for genoptræning efter et sygdomsforløb eller en operation, så kan man via egen læge få en henvisning til fysioterapi.

– Det er så vigtigt, at den enkelte får genoptrænet lige efter et sygdomsforløb og på den rigtige måde, så livskvaliteten og førligheden kommer tilbage. Det kan være svært at rette op på senere i livet, siger Tina Jensen.

– Lænderygsmerter er eksempelvis et meget udbredt fænomen, som de fleste danskere vil opleve på et tidspunkt i deres liv. 75 procent af patienter med nye episoder af lænderygsmerter har tidligere haft episoder, så hvis man ikke får genoptrænet rigtigt, er der stor risiko for, at smerterne kommer igen.

Rundt omkring i Danmark har Fysio­Danmark fysioterapicentre, hvor eksperterne er klar til at hjælpe – ikke kun med genoptræning, men også til at holde formen ved lige.

– I fysioterapicentrene, kan den enkelte få foretaget en funktionstest. Hos fysioterapicentrene møder man en mere mangfoldig målgruppe end i fitnesscentrene, og her er individuel træning eller træning på hold. Mange centre har oprettet hold for ældre med udfordringer i bevægeapparatet f.eks. demens eller Parkinson, forklarer Tina Jensen.

Demens er blot en af de sygdomme, som træning formodes at have en positiv effekt på. Den nyeste forskning inden for gigt peger i retning af, at motion og bevægelse lindrer de kroniske gigtsmerter. Ved at opbygge musklerne kan man netop aflaste de gigtplagede led, og træningen kan i nogle tilfælde have samme effekt som smertestillende medicin. Andre sygdomme, hvor træning har en effekt, er bla. sklerose, Parkinson, hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, det metaboliske syndrom og nogle former for kræft. 

Fakta

Alle er velkomne i et FysioDanmark fysioterapicenter. Har man et kronisk problem eller skal genoptræne efter sygdom, kan lægen henvise, så man afhængig af kroniciteten kan få behandlingen uden selv at skulle betale.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider