European Media Partner

Testamente kan betale sig

Hvis du lader noget af din arv gå til et velgørende formål som en testamentarisk gave, kan det give en økonomisk fordel for dine øvrige arvinger.

Mange velgørenhedsorganisationer er fritaget fra boafgiften. Det er ren win-win.

Der er meget få ting i livet, man kan være sikker på. Men en ting, som vi alle kan være sikre på, er, at vi skal herfra på et tidspunkt. Og det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvad der skal ske med ens formue, når man dør. Der findes selvfølgelig en arvelov, der foreskriver en standardfordeling af arven efter en. Men hvis man ønsker at drage omsorg for bestemte personer, som ikke ifølge arvelovgivning har krav på arv, skal man oprette et testamente. Det forklarer Gitte Clausen, som er juridisk rådgiver i Ældre Sagen.

– Hvis man ønsker at betænke nogen, som ikke er arving i henhold til arvelovgivningens regler, så er det vigtigt at lave et testamente. Det kan eksempelvis være, hvis man er papirløst samlevende, forklarer hun.

I dag findes der også forskellige familietyper, hvor alle i familien ikke nødvendigvis er blodbeslægtede. For familier i moderne familiekonstruktioner kan det være en rigtig god idé at lave et testamente for at sikre, at det er de rigtige, der arver, når nogen dør. Det gælder især, hvis man har mine, dine og vores børn.

– I Ældre Sagens Rådgivning får vi rigtig mange henvendelser fra ægtefæller og papirløse samlevende med mine, dine og vores børn, fortæller Gitte Clausen, som selv er med til at rådgive og vejlede folk, der ringer ind for at få hjælp til bl.a. fordeling af arv.

Hvis man har andre planer for den arv, man efterlader sig, kan man i nogle tilfælde ved at oprette testamente spare boafgift, så arvingerne arver mere og samtidigt støtter velgørenhed.

Det kræver, at man efterlader sig en arvebeholdning af en vis størrelse, som er mindst en halv mio., og at ens arvinger skal betale den høje bo- og tillægsafgift på op til 36,25 procent af arven, forklarer Gitte Clausen.

– Hvis man bestemmer sig for at lade en velgørende forening, som er fritaget for selv at betale boafgift, arve ca. 30 procent af arven, kan arvingerne slippe for at skulle betale boafgift af arven på de resterende 70 procent, siger hun.

– I det tilfælde skal det fremgå af testamentet, at den velgørende forening arver på betingelse af, at foreningen betaler afgift på de øvrige arvingers vegne. Og at denne afgift er så meget mindre, at der også er plads til beløbet til foreningen.

Mange velgørenhedsorganisationer er nemlig fritaget fra at betale boafgift af det, de selv modtager.

– På den måde er det ren win-win, mener Gitte Clausen.

Der kan være mange forskellige grunde til, at folk vælger at lade arven efter dem gå til en velgørende organisation. Gitte Clausen tror, at det handler om at støtte op om et godt formål ved en organisation, som gør en forskel. Ifølge ISOBRO, som er indsamlingsorganisationernes brancheforening, er der rigtig mange testamentariske gaver, der går til sygdomsbekæmpende organisationer.

– Grundene til, at folk vælger at donere arv efter dem gennem testamentariske gaver, kan være mange. Men at støtte en god sag, kombineret med, at ens arvinger kan arve mere, kan være den udløsende faktor for mange, fortæller Gitte Clausen.

Hvis man ikke har nogle børn eller andre arvinger, kan det også være en god idé at give en testamentarisk gave. På den måde undgår man, at ens formue går til statskassen.

Fakta

• Mange velgørende organisationer og anerkendte trossamfund er fritaget for at betale boafgift.

• Hvis man lever i en familiekonstellation med dine, mine og vores børn eller lever i et papirløst samliv, kan det være en god idé at oprette et testamente med bestemmelse om arv for dem, som ikke er omfattet af arvelovgivningen.

Del

Journalist

Ida Østerlund

Andre artikler