European Media Partner

Upcycling har stort samfundsmæssigt potentiale

Verdens befolkningsvækst og globale middelklasse er hastigt stigende, det lægger pres på jordens ressourcer. Dermed har arkitektstanden et ansvar for at skabe bæredygtig byudvikling og byggerier. Lendager Group har set udfordringen, som en mulighed og har gjort udviklingen af byggematerialer gennem upcycling af affald til en del af sin forretningsmodel.

Det er i høj grad bygherrerne, som skal løfte opgaven.

Tallene taler for sig selv. Kina har allerede brugt mere beton fra 2011 til 2013 end USA har brugt gennem hele det 20. århundrede og det anslås, at 60 procent af de boliger, som er nødvendige for at kunne følge urbaniseringen og befolkningstilvæksten endnu ikke er bygget. Det er og bliver en enorm udfordring for jordens ressourcer og klima. Det er denne udfordring, som inspirerede Anders Lendager til at kombinere sin arkitektvirksomhed med upcycling af affald. Med sin virksomhed Lendager Group vil han vise, at bæredygtighed og reduktion af CO2 i byggeriet kan lade sig gøre, uden at øge omkostningerne, og ved at benytte materialer bl.a. fra de tusindvis af ton byggeaffald fra nedrivninger. For ham findes løsningen i at lade affaldet indgå i en cirkulær økonomi, så vi bruger vores ressourcer til deres fulde værdi.

– Som arkitekter har vi et stort ansvar og en tilsvarende stor mulighed for at udnytte ressourcerne mere effektivt. Der er arbitrære mængder af byggematerialer, der ender som affald eller bruges, men knuses til underlag til veje. Det er vanvittigt og betyder, at det byggede miljø har et ekstremt stort negativt miljøaftryk. Vores mål er i stedet at skabe løsninger på verdens udfordringer gennem det byggede miljø. Det handler om at etablere systemerne, så affaldet kan indgå i byggeriet igen, siger Anders Lendager.

Idéen med at kombinere arkitektvirksomheden med udviklingen af byggematerialer opstod da Anders Lendager, som ansat i andre arkitektvirksomheder, oplevede at intentionerne om bæredygtighed gang på gang blev nedprioriteret undervejs i planlægningsprocesserne, fordi bæredygtige byggemetoder fordyrede projekterne.

– Vores tilgang til bæredygtighed er, at vi er med til at skabe visionerne samtidig med, at vi viser, at bæredygtighed kan være kostneutral. Vi startede med at finde nye bæredygtige materialer, men vi var også nødt til at udvikle dem selv. Det var tydeligt, at vi var nødt til at være en del af byggebranchen, og ikke mindst være innovative med udviklingen af vores egne metoder, fortæller Anders Lendager om oprindelsen til den gruppe, han i dag står i spidsen for.

– Vi er vokset fra blot at være en arkitektvirksomhed. Udover Lendager UP, som udvikler byggematerialerne er vi også en strategivirksomhed. Hvor vi hjælper virksomheder med at reaktivere deres affaldsressourcer og populært sagt gøre deres problemer (affald) til produkter, vi kan bruge i byggeriet. Og kommunerne med at udvikle bæredygtige strategier for deres byudvikling. Det betyder også, at vi i dag har en mangfoldighed af faggrupper, som omfatter arkitekter, økonomer, ingeniører osv.

Lendager Group har fokus på at udvikle pioneerprojekter, som kan skaleres og vise metoder, der kan sprede sig til resten af byggebranchen. Konkret har det ført til en række projekter i Ørestaden, hvor der bygges rækkehuse og lejligheder på sammenlagt 12.000 m2.

– Globalt set er det første gang, man ser bygninger, der baseres på ”upcyclede” materialer. Vi har vist, at det ikke koster mere, og at det er kvalitetsbyggerier. Det er et ”turning point”, understreger Anders Lendager.

Udviklingen af materialer til nye byggerier har krævet opfindsomhed og i de projekter som Lendager Group har stået bag er der indgået materialer, som udtjent træ fra vindueskarme, plastik, sejlrammer og meget andet. Der er også udviklet en metode til at skære hele vægelementer ud af gamle bygninger, som derefter kan indgå i nye bygninger. For Anders Lendager personligt er arbejdet med genanvendelse af beton fra nedrivninger dog et hjertebarn.

– Beton er det sværeste materiale at få til at fungere, men det vil få stor effekt, hvis man i stor skala kan genanvende det fordi det er så miljøbelastende at producere, siger han.

For Anders Lendager ser de samfundsmæssige perspektivet imidlertid ud til at være lige så lovende som de miljømæssige. Ifølge ham er der potentiale til at skabe et industrieventyr på linje med vindeenergi, hvor Danmark i dag er førende.

– Hvis vi satser hårdt på at etablere en oparbejdningsindustri, og dermed også en eksport baseret på bæredygtig teknologi, vil der også skabes arbejdspladser, mener Anders Lendager.

– Det er i høj grad bygherrerne, som skal løfte opgaven, men rådgiverne er nødt til at synliggøre mulighederne i hvert projekt. Når flere og flere kan se mulighederne og kan se, at man kan få bæredygtighed inden for budgettet, så bliver også adgangen til kunderne for virksomheder som os lettere, og dermed accelererer trenden, afslutter han. 

Fakta

Cirkulær økonomi er udnyttelsen økonomiske gevinster ved at genbruge og genanvende alle ressourcer og dermed fremstiller og forbruger bæredygtigt. I 2015 vedtog EU Kommissionen en pakke, som vil lette omstillingen til cirkulær økonomi, gevinsten vurderedes til at være 600 mia. EUR årligt i besparelser.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler