European Media Partner

Velfærdsteknologi handler om selvstændighed og værdighed


De teknologibevidste generationer efterspørger løsninger, der øger livskvaliteten og understøtter den personlige frihed.

Vi er ikke så ydmyge og beskedne som vores bedsteforældre og oldeforældre.

Velfærdsteknologi dækker over en bred vifte af løsninger – lige fra apps der hjælper med arbejdsorganisering til klassiske hjælpemidler og robotteknologi, der løser fysiske problemer. Det er et bredspektret felt, som i fremtiden kun vil udbrede sig mere og mere. Det handler ikke alene om teknologiens naturlige udvikling, der vil give os bedre og mere effektive løsninger. Det handler i lige så høj grad om vores eget behov for at kunne føre en selvstændig tilværelse. Det mener Lene Vistisen fra Welfare Tech, der ser nye forventninger i befolkningen som en afgørende driver for udviklingen.

– Det er 60’er-generationen, der kommer på plejehjem i dag, og de vil bibeholde deres selvstændighed, uanset om det er i eget hjem eller på plejehjem. Det er en tendens, som vi vil se mere til. Vi er ikke så ydmyge og beskedne som vores bedsteforældre og oldeforældre. Vi har en meget teknologibevidst befolkning, og de fleste ældre kan sagtens bruge en tablet. Det stopper jo ikke, når vi kommer på plejehjem.

Den offentlige samtale om velfærdsteknologi kommer ofte til at fokusere på besparelsespotentialet, og giver nogle udfordringer ifølge Lene Vistisen, da det fjerner fokus fra de to grundlæggende formål: at øge selvstændigheden for borgeren og lette arbejdsbyrden for medarbejderen.

– I samfundsdebatten bliver det ofte et spørgsmål om økonomi, og ved at lægge den ramme henover, får man skubbet nogle af formålene lidt rundt. Det betyder noget, når man siger til medarbejderne, at man skal indføre velfærdsteknologi for at spare penge, for det er faktisk ikke specielt motiverende for dem, siger hun og fortsætter:

– De fleste medarbejdere vil gerne hjælpe med at øge borgernes frihed, og det er et helt andet perspektiv. Hvis man f.eks. kan åbne sit eget vindue eller gå på toilettet uden at spørge om hjælp, giver det mere autonomi og værdighed, og det er bl.a. det, vi kan bruge teknologien til. I nogle kommuner taler man om frihedsteknologi, og det koncept kan jeg godt lide.

Welfare Tech er en forening for medlemmer, der tager aktiv del i den velfærdsteknologiske udvikling. Medlemmerne tæller erhvervsvirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer. Forening­en arbejder på at bygge bro mellem forskning, markedsbehov og politiske dagsordener. Organisationen holder således konstant et vågent øje på de potentielle barrierer, der måtte være for implementering af løsninger.

I fremtiden ser Lene Vistisen klare tendenser på en stigende digitalisering, hvor der bl.a. samles informationer op i udstyr, og digitale hjælpemidler er en naturlig del af hverdagen. For hende er det vigtigt, at vi sikrer en god sammenhæng mellem de forskellige systemer, så den indsamlede data kan udnyttes mest effektivt. Men i lige så høj grad skal vi besinde os og ikke indsamle data for dataens egen skyld. Fokus skal fortsat være på at skabe værdi for borgerne og for sundhedssystem­et.

– Vi har en høj grad af tillid til de data, der kommer ind herhjemme. Det er derfor vigtigt, at vi bruger data fornuftigt og sikrer, at det er til gavn for borgerne. Samtidig er vi nødt til at tænke smart og nyt, hvis vi vil beholde vores serviceniveau og have ressourcer til at passe på de ældre og svage også i fremtiden. Derfor er velfærdsteknologi vigtigt. Det redder ikke verden i sig selv, så det handler om at tænke sig om og bruge det fornuftigt.

Fakta

Welfare Tech er en forening for medlemmer, der tager aktiv del i den velfærdsteknologiske udvikling. Medlemmerne tæller erhvervsvirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer. Foreningen arbejder på at bygge bro mellem forskning, markedsbehov og politiske dagsordener.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler