European Media Partner

Vindmølleparker er et stort skridt i den rigtige retning

I Thyborøn arbejder en erhvervsgruppes medlemmer for at hjælpe deres kunder når det kommer til offshore og maritime serviceopgaver.

Northsea Offshore Service Group har, med udgangspunkt i Thyborøn, skabt et centralt kontaktpunkt for offshore- og maritime serviceopgaver i hele Midt- og Vestjylland. Tilsammen har erhvervsgruppens medlemmer langt over 100 års erfaring indenfor offshore- og maritim service og sam- let set kan vi udfylde langt de fleste behov, når det kommer til Offshore opgaver. Finn Kjelstrup, der er projektleder hos NSOSG uddyber her:

– Vi kan vel egentlig bedst sammenlignes med en erhvervsforening. Vi er ca. 30 virksomheder, som er samlet i det midt- og vestjyske om- råde med basis i Thyborøn. Vores mission er, at vi vil gøre Thyborøn til et troværdigt alternativ når det drejer sig om offshore opgaver, siger Finn Kjelstrup.

– Ideen med det hele er at være i stand til at stille de nødvendige services til rådighed for offshore operationer, der skal udføres i havet ud for den her del af Jylland.

VINDMØLLEPAKKER

Hos NSOSG har man de seneste år arbejdet og haft held med at få en række af offshore rederierne til at benytte havnen i Thyborøn til mobilisering og demobilisering af deres skibe i forbindelse med forskellige opgaver.

Desuden arbejdes der benhård på, at vindmølleparken Vesterhav Nord skal blive en realitet, som kommer til at gavne både lokalt og nationalt. Vindmølleparken er imidlertid blevet udskudt, hvilket ifølge Finn Kjelstrup kommer til at have konsekvenser for miljøet:

– Det har stor indflydelse på rigtig mange ting, blandt andet den CO2 mængde som Danmark ud- leder. Det er vigtigt at huske på, at hver gang vi udskyder den her slags projekter, så kommer vi længere og længere væk fra de mål vi har sat på klimaets vegne i 2030. Og det kommer til at have konsekvenser for det liv vi fører, lyder det fra Finn Kjelstrup, der fortsætter:

– Jeg har fuld forståelse for de mennesker der føler, at de får øde- lagt deres udsigt af vindmølleparker- ne, men den ubehagelige sandheden er, at vores kyster og dermed vores udsigt, er noget af det første der taber kampen til klimaforandringer. Hvis vi skal til at bo bag diger og sluser er udsigten begrænset og kystzonen for evigt ødelagt.

– Vi står altså overfor meget store forandringer hvad enten vi vil det eller ej og i min optik er udsigten til vindmøller absolut at foretrække.

Klimaforandringerne kommer til at have store konsekvenser for os alle og specielt for en by som Thybo- røn, der er mere udsat for klimaforandringerne end øerne i Stillehavet. Det vil ifølge Finn Kjelstrup også betyde, at hvis man i løbet af de næste 30 år ikke foretager nogle store investeringer, vil Thyborøn ende som ubeboelig:

– Derfor er det også lidt svært med de argumenter der hedder, at vi skal bevare vores kystlinjer som de er og have den udsigt som vi har, når konsekvensen kan være, at hele byer inden for en årrække kan blive hårdt ramt med deraf følgende store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Fra mit perspektiv, så har vi tabt kampen om kystlinjen til klimaforandringerne og jo længere tid vi snakker i stedet for at handle jo værre bliver det. Jeg kan godt forstå folk, der synes det er trist, at der kommer store installationer i Nordsøen, men det sommerhus, som man kæmper for, skal holde sin værdi, det kommer helt til at forsvinde, hvis ikke vi gør noget, siger Finn Kjelstrup.

Det handler i høj grad også og politisk mod, hvor man er ærlig omkring konsekvenserne, det kan have for borgerne, hvis man ikke gør noget ved problemerne hellere i går end i dag. Og så har det ifølge Finn Kjelstrup også noget at gøre med, at man skal i gang mens økonomi- en og overskuddet er til det. Kun

på den måde kan man modvirke konsekvenserne, og her er vindmølleparkerne et af de tiltag, der kan gøre en stor forskel i kampen med klimaudfordringerne.

Del

Journalist

Redaktionen

Andre artikler