Weekly News

Nye veje til fremtidens fødevarer

Feb 21, 2018 Udfordringerne fra klimaændringer, urbanisering og en befolkning der vil nå ni mia. om kun en generation, vil sætte fødevareproduktionen under pres og derfor er ressourcerne nødt til at blive udnyttet optimalt i fremtidens fødevareindustri. Teknologisk Institut udvikler i samarbejde med fødevareerhvervet nogle af de teknologier, som bliver del af løsningen.

Tre millioner til nødhjælp

Feb 21, 2018 Wefood forvandler donerede varer til nødhjælp. I dag består Wefood af to butikker i København, som sidste år omsatte for 3.200.000 kr. på basis af varer med overskredet salgsdato, overproduktion, fejl­emballering og lignende.

Giv madoverskud til udsatte

Feb 21, 2018 I stedet for at kassere god mad giver flere og flere fødevareproducenter nu deres overskud til udsatte danskere. Det sker gennem den sociale virksomhed Fødevarebanken, der har afdelinger i København, Aarhus og Kolding.

Fødevareklyngen gør klar til fremtiden

Feb 21, 2018 I september lancerede DI og Landbrug & Fødevarer en ny strategi for innovationen i fødevareklyngen, som udstikker linjerne frem til 2030. Direktør for DI Fødevarer Leif Nielsen var med til at udarbejde den, og ifølge ham bliver der brug for at udvikle teknologi og netværk.

Fugle volder problemer

Feb 21, 2018 For fødevareproducenter er fugle ligesom rotter – skadedyr. Men med et intelligent fugleskræmsel kan du indsamle data på fuglene og skræmme dem væk.

Optimering sikrer arbejdspladser

Feb 21, 2018 Kelsen Group, Orkla Foods, Københavns Universitet og Teknologisk Institut har indledt et udviklingsprojekt, med det mål at reducere spild i produktionen af dejbaserede fødevarer ved hjælp af Proces Analytisk Teknologi. Perspektiverne er lovende og kan potentielt spare samfundet for milliarder i spildte ressourcer.

Beklædning der beskytter

Feb 21, 2018 I fødevarevirksomheder er medarbejdernes beklædning en stor kilde til kontaminering. Derfor er der nødt til at være fokus på hensigtsmæssig vask og design af arbejdstøjet. Den internationale tekstilservicevirksomhed Berendsen har specialiseret sig i dette.

Plastikemballage kræver omtanke

Feb 21, 2018 Plastemballage er udskældt, fordi det er skadeligt for naturen. Men vi bør i stedet se plasts muligheder og omgås det bedre, mener Lene Hultén fra NNZ.

Teknologi gør det ikke alene

Feb 21, 2018 Der sættes stor lid til teknologien i disse år. Robotterne, der kommer marcherende eller flyvende ind fra oven. Den digitale strøm af bits and bytes, der i eksponentiel fart forbinder, optimerer og revolutionerer. For slet ikke at tale om forhåbningerne til Big Data og strømmen af informationer, som vil give bedre og mere præcis information om den reelle virkelighed med øget transparens til følge.

Klemmen er død

Feb 16, 2018 Der findes efterhånden kun få virksomheder hvor sundhed og trivsel ikke er på dagsordenen, og catering- eller kantineordninger er af samme grund blevet et af de vigtigste parametre i sammensætningen af et sundt arbejdsliv. Derfor kan det betale sig at være kritisk, når man som virksomhed vælger frokostordning.