European Media Partner

Fleksible løsninger skaber mindre spild og tilfredse medarbejdere

Apr 30, 2019

Lars Duus Madsen, direktør i TONON Scandinavia, er en mand på en mission. Han vil skabe orden i køle- ogfrostrum i skandinaviske butikker, hoteller, kantiner og restauranter:

- Mange anser ikke reolsystemer for noget særligt, og det forsøger vi at vende op og ned på ved at betragte det som et spørgsmål om logistik, og det vil sige transport af varer ind og ud, hvor der skal være orden i det, lyder det fra Lars Duus Madsen, Direktør i TONON

Dansk gastronomi har trange kår

Apr 11, 2019

Restaurationsbranchen er i en kronisk økonomisk krise, kokkeuddannelsen er for dårlig, og de unge er forkælede og uansvarlige, lyder dommen fra en dansk mesterkok. 

Nye veje til fremtidens fødevarer

Feb 21, 2018 Udfordringerne fra klimaændringer, urbanisering og en befolkning der vil nå ni mia. om kun en generation, vil sætte fødevareproduktionen under pres og derfor er ressourcerne nødt til at blive udnyttet optimalt i fremtidens fødevareindustri. Teknologisk Institut udvikler i samarbejde med fødevareerhvervet nogle af de teknologier, som bliver del af løsningen.

Tre millioner til nødhjælp

Feb 21, 2018 Wefood forvandler donerede varer til nødhjælp. I dag består Wefood af to butikker i København, som sidste år omsatte for 3.200.000 kr. på basis af varer med overskredet salgsdato, overproduktion, fejl­emballering og lignende.

Giv madoverskud til udsatte

Feb 21, 2018 I stedet for at kassere god mad giver flere og flere fødevareproducenter nu deres overskud til udsatte danskere. Det sker gennem den sociale virksomhed Fødevarebanken, der har afdelinger i København, Aarhus og Kolding.

Fødevareklyngen gør klar til fremtiden

Feb 21, 2018 I september lancerede DI og Landbrug & Fødevarer en ny strategi for innovationen i fødevareklyngen, som udstikker linjerne frem til 2030. Direktør for DI Fødevarer Leif Nielsen var med til at udarbejde den, og ifølge ham bliver der brug for at udvikle teknologi og netværk.

Fugle volder problemer

Feb 21, 2018 For fødevareproducenter er fugle ligesom rotter – skadedyr. Men med et intelligent fugleskræmsel kan du indsamle data på fuglene og skræmme dem væk.

Optimering sikrer arbejdspladser

Feb 21, 2018 Kelsen Group, Orkla Foods, Københavns Universitet og Teknologisk Institut har indledt et udviklingsprojekt, med det mål at reducere spild i produktionen af dejbaserede fødevarer ved hjælp af Proces Analytisk Teknologi. Perspektiverne er lovende og kan potentielt spare samfundet for milliarder i spildte ressourcer.

Beklædning der beskytter

Feb 21, 2018 I fødevarevirksomheder er medarbejdernes beklædning en stor kilde til kontaminering. Derfor er der nødt til at være fokus på hensigtsmæssig vask og design af arbejdstøjet. Den internationale tekstilservicevirksomhed Berendsen har specialiseret sig i dette.