European Media Partner

Mangel på kvalificeret arbejdskraft truer væksten

Feb 19, 2018 Life Science-sektoren står over for store udfordringer, når det gælder rekrutteringen af højtuddannede specialister og ledere. Højkonjunkturen har gjort dem efterspurgte og nye generationer lader vente på sig. Hvis ikke der handles vil det sætte sektorens stærke internationale position over styr. Det forudser Headhunter Helle Jørnung.

Ny digitaliseringsstrategi bygger videre på en succes

Feb 19, 2018 Det danske sundhedsvæsen er et af verdens mest digitaliserede og effektive. I 2018 lanceres en ny national strategi for digitaliseringen af sundhedsvæsnet, som vil modernisere sundhedsvæsnet yderligere. Arbejdet med at udstikke linjerne er i fuld gang, men status er at der er sammenhæng i sundhedsvæsnets systemer, og at det er en kæmpe hjælp i behandlingen af patienterne.

Stor tiltro til ny diabetesmedicin

Feb 19, 2018 Ny medicin viser meget lovende resultater for diabetes type 2 patienter. Store forsøg viser, at medicinen reducerer patienternes blodsukker og reducerer risikoen for at få hjertekarsygdomme med helt op mod 38 procent.

Det kommer med alderen

Feb 19, 2018 Antallet af patienter med urologiske lidelser vil stige voldsomt i takt med, at andelen af ældre i befolkningen vokser. Overlæge ved Gentofte Herlev Hospital, Jan Jepsen, har haft urologien som speciale siden 2007, og har fulgt udviklingen.

Sundhed er noget vi giver hinanden

Feb 19, 2018 Sammen med regeringen har Danske Regioner udarbejdet en national strategi for Personlig Medicin 2017-2020, der bl.a. gennem genetik-­information skal gøre behandlingen mere målrettet til den enkelte patient.

Hvad forventer de unge medarbejdere?

Feb 19, 2018 Hos rekrutteringsvirksomheden Beirholm Research har de analyseret yngre medarbejderes krav til jobs i Life Science-branchen. Indehaver Hanne Beirholm fortæller om resultaterne, der er baseret på analyse af 100 kandidater fra både generation Y (født 1975-90) og generation X (født 1960-1975).

Værdifulde rettigheder

Feb 19, 2018 Juridisk bistand omkring immaterielle rettigheder (IPR) handler om at beskytte omsætning for millioner af kroner.

Sikkerhed over alt

Feb 19, 2018 Når det gælder industriproduktion er der få steder, der er større fokus på sikkerhed end i pharmaindustrien. Det påvirker hele fødekæden af leverandører som maskinproducenter, systemintegratorer og -udviklere. En af dem er elkas Automation A/S.

Kræftbehandling er dybt personlig

Feb 19, 2018 Kræft er personlig, og derfor skal behandlingen også være det. Det vil ikke blot gavne patienterne, men også spare samfundet for mange penge, hvis patienter og behandling matches individuelt.

Når logistik handler om liv

Feb 19, 2018 Vi har talt med Peter Munch-Hansen, Senior Compliance Manager fra DSV om hvorledes logistik i pharma-, biotek- og medicoindustrien adskiller sig fra almen logistik.

Her køber man sundhed!

Feb 19, 2018 350.000 danskere har diabetes – og ca. halvdelen er dårligt reguleret. Men hvorfor? Og hvad kan vi gøre ved det?