European Media Partner

Grøn gas bliver en grundpille i fremtidens energisystem

Dec 17, 2018 Grøn gas vil sammen med gassystemet udgøre en grundpille i form af forsyningssikkerhed og fleksibilitet, som de øvrige VE-kilder kan støtte sig til på den sidste svære vej til det fossilfrie og CO2-neutrale energisystem i 2050. Der er med dagens viden ingen tekniske, økonomiske eller miljømæssige grunde til at dette system ikke skulle vare dette årtusinde ud.

International uro udfordrer fødevarebranchen

Dec 17, 2018 Internationale usikkerheder sætter et stort præg på dagligdagen i mange fødevarevirksomheder. Et tweet fra Trump, en melding fra May eller noget helt tredje på den internationale scene, kan ændre de vilkår, som fødevarevirksomhederne opererer under med kort varsel. De internationale usikkerheder om de handelsmæssige rammer er steget markant med Trumps indtræden i Det Hvide Hus. Senest er handelskonflikten med Kina optrappet markant, og det har ingen gavnlig effekt for den internationale handel, som Danmark og danske fødevarevirksomheder er så afhængige af. Øget protektionisme bremser global handel og dermed vækstmulighederne for fødevarevirksomhederne.

Den dobbelte urbanisering

Dec 17, 2018 Vi oplever i disse år en dobbelt urbanisering. Vi har i flere år talt om urbaniseringen, hvor befolkningen flytter mod universitetsbyerne f.eks. Århus, Odense og København. Den nye erkendelse er den såkaldte dobbelte urbanisering, hvor flyttemønsteret også går mod regionale vækstcentre som Silkeborg, Kolding, Køge og Hillerød. Befolkningsvæksten i de 29 største provinsbyer er de seneste 90 år steget med hele 148 procent. Til sammenligning er befolkningen i Hovedstadsområdet i samme periode steget med 91 procent. Udviklingen viser et nuanceret billede af urbaniseringen i Danmark og kræver ændringer i planlægning af infrastruktur, kollektiv trafik og byplanlægning.

Kronikør: Mia Damhus

Feb 20, 2018

Vores sundhedsudgifter vokser; hospitalerne vokser, og alligevel vokser antallet af danskere med ondt i sundheden. Flere og flere får kroniske lidelser, antallet af overvægtige stiger, og fremskrivninger inden for sundhedsøkonomien er skræmmende. Hvor skal pengene komme fra?