European Media Partner

Ren energi vinder på kabel

Feb 19, 2018 Med større sammenkobling af energi­nettene i Europa, senest beslutningen om Viking Link til England, bliver vindenergien mere konkurrencedygtig.

Vidensdeling er vejen

Feb 19, 2018 – Dataanalyse med kunstig intelligens er en af de mest lovende udviklinger inden for droneinspektion. Vindenergisektoren kan vinde på vidensdeling, siger Ken Falk, CEO i Scopito.

Uden højtryk ingen råstofudvinding

Feb 19, 2018 Moderne borerigge og produktionsplatforme er så godt som uanvendelige, hvis ikke de var spækket med kilometervis af højt specialiserede højtryksløsninger.

Vindenergi skal gøres billigere

Feb 19, 2018 Data-analyse, droner og nye vejrbestandige materialer er blandt de løsninger, der udvikles for at mindske vindindustriens store omkostninger til service og reparation.

Together we are strong!

Feb 19, 2018

Opsvinget i den offshore olie-/gasbranche er på vej, og så skal danske underleverandører endnu en gang indtage en fremtrædende rolle. 

Her er sikkerhed en livsstil

Feb 16, 2018 Olie- og gasindustrien har blikket stift rettet mod sikkerhed – og det virker. Trods potentiel fare, er der rekordfå arbejdsulykker.

Fremtidens energi er blågrøn

Feb 15, 2018

Energisektoren er en stærk grundpille for hele Danmarks økonomi. Det har den været i mange år. Men over de sidste år har sektoren udviklet sig gevaldigt. Få steder kan den udvikling ses så tydeligt som i Esbjerg havn.