Weekly News

Det er i havnen byerne vokser

Dec 17, 2018 Hvor der før lå industrivirksomheder, er der i dag boliger med udsigt, levende butiksliv og indtægter til byen. Havnen er kommunernes nye vækstcenter.

300 flere gadelys for færre penge

Dec 17, 2018 Borgerne i Favrskov Kommune har fået op mod 300 flere gadelamper, siden byrådet besluttede at ”spare” på vejbelysningen.

Før var der strækninger, hvor kun hver anden gadelampe var tændt. I dag er der fuldt blus på Favrskovs veje og stier. Og endda for færre penge.

Når bæredygtighed går i skole

Dec 17, 2018 Med sin nyskabende konstruktion har Copenhagen International School i mere end halvandet år vist, hvordan hensynet til miljø og læring kan gå hånd i hånd.

LED vinder indpas

Dec 17, 2018 Kommuner, industrien og landbruget har for alvor fået øjnene op for, at der er penge at spare ved at udskifte traditionelle lyskilder med LED.

Byerne bliver intelligente

Dec 17, 2018 Digitale sensorer, der f.eks. måler borgernes trafikadfærd, affalds- eller energiforbrug, er et voksende fænomen i byerne.

Byerne ændrer form

Dec 17, 2018 Den store efterspørgsel på boliger i og omkring de større byer – især hovedstaden – betyder, at eksisterende byområder nytænkes og ændrer karakter.

Det er jura i byggeri

Dec 17, 2018 Jura er en stor del af et bygge- og anlægsprojekt, og det kan være en fordel at engagere sig med rådgivere tidligt i processen.

Bæredygtig er mere end miljørigtig

Dec 17, 2018 Energimærkning er en standardiseret beregning af bygningens energimæssige tilstand, beregnet ud fra et normalt brug af bygningen. Energimærkningen indikerer, hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet.

Grønne løsninger og vækst hænger sammen

Dec 17, 2018 I september sidste år stod jeg sammen med Kinas daværende energiminister på det gamle Lindø skibsværft. Besøget var et fantastisk eksempel på den grønne omstilling, Danmark har været igennem – og på hvorfor Danmark stadig er det land, andre lande kigger på, når det gælder grøn omstilling.