European Media Partner

Byerne bliver intelligente

Dec 17, 2018 Digitale sensorer, der f.eks. måler borgernes trafikadfærd, affalds- eller energiforbrug, er et voksende fænomen i byerne.

Byerne ændrer form

Dec 17, 2018 Den store efterspørgsel på boliger i og omkring de større byer – især hovedstaden – betyder, at eksisterende byområder nytænkes og ændrer karakter.

Det er jura i byggeri

Dec 17, 2018 Jura er en stor del af et bygge- og anlægsprojekt, og det kan være en fordel at engagere sig med rådgivere tidligt i processen.

Bæredygtig er mere end miljørigtig

Dec 17, 2018 Energimærkning er en standardiseret beregning af bygningens energimæssige tilstand, beregnet ud fra et normalt brug af bygningen. Energimærkningen indikerer, hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet.

Grønne løsninger og vækst hænger sammen

Dec 17, 2018 I september sidste år stod jeg sammen med Kinas daværende energiminister på det gamle Lindø skibsværft. Besøget var et fantastisk eksempel på den grønne omstilling, Danmark har været igennem – og på hvorfor Danmark stadig er det land, andre lande kigger på, når det gælder grøn omstilling.

Fem nye måder at tjene penge på

Dec 17, 2018 Cirkulær økonomi handler om at tænke nyt inden for service, kvalitet, produktdesign og bæredygtighed. At vi skal tænke baglæns for at redde fremtiden.

Lavemissionslandet, Danmark

Dec 17, 2018 Hvis Danmark skal være et lavemissionsland i 2050, er der behov for langsigtede tiltag på miljø- og klimaområdet, lyder det fra flere kanter.

DyrvigConsult – bedre bygninger i byerne

Nov 27, 2018 For en kommune kan det ofte være noget af en udfordring, når krav om besparelser eller effektivisering kræver nye måder at løse kommunens opgaver på. Det være sig gennemgang af opgavens eksisterende behov og vilkår, spørgsmål om byens udvikling og optimering af den kommunale ejendomsportefølje eller optimering af måden ejendommene drives på.

Udvikling i hastigt tempo

Aug 24, 2018 Ifølge Michael Nielsen, adm. direktør i virksomheden Beckhoff, går softwareudviklingen hurtigere og hurtigere. Vi skal sadle hesten, og følge med, siger han.

Fra festival til bosted

Aug 24, 2018 Det er ikke kun telte og tomme øldåser, som står tilbage efter en festival, et motionsløb eller en anden stor begivenhed. I de fleste tilfælde er der også bjerge af mad i overskud. Det ville under normale omstændigheder ryge direkte i skraldespanden, men FødevareBanken vil det anderledes. Organisationen formidler hver dag tonsvis af overskudsmad til organisationer, som arbejder med socialt udsatte mennesker.

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider