Weekly News

Da dansk madspild gik globalt

Feb 12, 2018 Med 63.000 trofaste støtter, over 7.000 artikler og en film på BBC med 22 mio. visninger på blot 14 dage, er den danske non-profit organisation Stop Spild Af Mad gået worldwide.

Grøn bydel

Feb 12, 2018

Viborgs langsigtede byudviklingsprojekt, Viborg Baneby, er kommunens vision om en sund og grøn bydel med en bæredygtig profil. 

Vi skal skynde os langsomt med klimatilpasningen

Feb 12, 2018 Der er mange aspekter at tage hensyn til i klimatilpasningen af vores byrum udover at opsamle og finde afledning af øgede vandmasser. Æstetiske, kulturelle, historiske og sociale interesser skal tænkes ind i løsninger af klimaændringerne. Danmark er langt fremme i processen, selvom der er mange udfordringer nu og i fremtiden.

Smart by – smart parkering

Feb 12, 2018

Frederiksberg var den første by, der i 2015 kunne præsentere et integreret digitalt parkeringssystem, som helt erstattede papirbilletter og -licenser og parkeringsautomater, og systemet rummer muligheder for bedre service for bilisterne og mere effektiv parkeringskontrol.

Smart City-løsninger skaber byrum i balance

Feb 12, 2018 Smart City er et begreb, som har bredt sig med hast, og en del af Smart City er udviklingen af byrummet, hvor smart-teknologi og opsamling af data bliver en naturlig del af byen. Virksomheden VEKSØ er specialister i levering af hele løsninger og koncepter inden for Smart City-området.

Puster nyt liv i forstaden

Feb 12, 2018

Projekt- og ejendomsselskabet ELF Development A/S står bag udviklingen af Irma Byen på Irmas gamle domicilområde i Korsdalskvarteret i Rødovre. Udviklingen af den 135.000 m2 store grund er transformeret til en ny bydel i Rødovre med 1.100 nye boliger.

Fremtidens blå og grønne byer

Feb 12, 2018 To aktuelle jyske byudviklingsprojekter i Aabenraa og Horsens er godt i gang med at ændre de to byers udseende. De har forskellige udfordringer, men løsningen handler i begge tilfælde om at skabe et bymiljø tæt på vand og natur.

Smart og strategisk byudvikling

Feb 12, 2018

Byerne bliver mere og mere vigtige. I Danmark og i hele verden. Det er i stigende grad dér, borgerne og virksomhederne søger hen og dér, væksten sker. Derfor er kommunerne optaget af at bevare og udvikle nogle attraktive byer og byrum. Bykvalitet er blevet en vigtig konkurrenceparameter, og det betyder, at blikket på byen og dens muligheder bliver mere strategisk, og et begreb som byledelse bliver helt centralt.

Mere viden sikrer bedre genbrug i byggeriet


Feb 8, 2018 Byggebranchen producerer årligt 3.600 mio. tons affald, hvilket svarer til 30 procent af affaldsmængden. Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, efterlyser sammenhængende love og regler, der understøtter udvikling af en bæredygtig byggebranche.

Få renere luft i hjemmet


Feb 8, 2018

Luften i dit hjem er ikke så ren, som du måske tror. Derfor er det en god idé at investere i en luftrenser, som kan fjerne nogle af de partikler, som vi ellers går og indånder.