European Media Partner

Puster nyt liv i forstaden

Feb 12, 2018

Projekt- og ejendomsselskabet ELF Development A/S står bag udviklingen af Irma Byen på Irmas gamle domicilområde i Korsdalskvarteret i Rødovre. Udviklingen af den 135.000 m2 store grund er transformeret til en ny bydel i Rødovre med 1.100 nye boliger.

Fremtidens blå og grønne byer

Feb 12, 2018 To aktuelle jyske byudviklingsprojekter i Aabenraa og Horsens er godt i gang med at ændre de to byers udseende. De har forskellige udfordringer, men løsningen handler i begge tilfælde om at skabe et bymiljø tæt på vand og natur.

Smart og strategisk byudvikling

Feb 12, 2018

Byerne bliver mere og mere vigtige. I Danmark og i hele verden. Det er i stigende grad dér, borgerne og virksomhederne søger hen og dér, væksten sker. Derfor er kommunerne optaget af at bevare og udvikle nogle attraktive byer og byrum. Bykvalitet er blevet en vigtig konkurrenceparameter, og det betyder, at blikket på byen og dens muligheder bliver mere strategisk, og et begreb som byledelse bliver helt centralt.

Mere viden sikrer bedre genbrug i byggeriet


Feb 8, 2018 Byggebranchen producerer årligt 3.600 mio. tons affald, hvilket svarer til 30 procent af affaldsmængden. Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, efterlyser sammenhængende love og regler, der understøtter udvikling af en bæredygtig byggebranche.

Få renere luft i hjemmet


Feb 8, 2018

Luften i dit hjem er ikke så ren, som du måske tror. Derfor er det en god idé at investere i en luftrenser, som kan fjerne nogle af de partikler, som vi ellers går og indånder.

Optimal genanvendelse


Feb 8, 2018

Selvom vi i Danmark har en høj genanvendelsesprocent af vores bygge- og anlægsaffald, kan vi sagtens blive endnu bedre. Men det kræver specialistviden for at sikre, at vi ikke tager fortidens synder med os over i det nye byggeri, siger Martin Nerum Olsen, markeds- og udviklingschef hos Dansk MiljøAnalyse.

Tænk bæredygtighed ind tidligt


Feb 8, 2018

Ved at tænke bæredygtighed ind tidligt i byggeprocessen kan man både holde omkostningerne nede og være sikker på finde de rigtige løsninger og materialer fra starten. Det forklarer Henrik Skaarup, direktør for Gråkjær Erhverv, der udfører nøglefærdige totalentrepriser inden for erhverv og boligbyggeri.

Bæredygtighed som mode


Feb 8, 2018

Bæredygtighed bliver utvivlsomt et vigtigt pejlemærke for byggeudviklingen i fremtiden. Alle taler om bæredygtighed, og de fleste tror, at det er et vigtigt og realistisk mål for udviklingen. Men at byggeriet skal være bæredygtigt i fremtiden er desværre ikke noget, vi kan beslutte. 

Om os

Analyse Media Group is a leading content marketing agency, producing specialised cross media campaigns in leading newspapers, on social media and online.

www.analysemediagroup.com

Analyse Media Group

    Om os

    Kontakt os

Vores kampagnesider