Weekly News

Optimal genanvendelse


Feb 8, 2018

Selvom vi i Danmark har en høj genanvendelsesprocent af vores bygge- og anlægsaffald, kan vi sagtens blive endnu bedre. Men det kræver specialistviden for at sikre, at vi ikke tager fortidens synder med os over i det nye byggeri, siger Martin Nerum Olsen, markeds- og udviklingschef hos Dansk MiljøAnalyse.

Tænk bæredygtighed ind tidligt


Feb 8, 2018

Ved at tænke bæredygtighed ind tidligt i byggeprocessen kan man både holde omkostningerne nede og være sikker på finde de rigtige løsninger og materialer fra starten. Det forklarer Henrik Skaarup, direktør for Gråkjær Erhverv, der udfører nøglefærdige totalentrepriser inden for erhverv og boligbyggeri.

Bæredygtighed som mode


Feb 8, 2018

Bæredygtighed bliver utvivlsomt et vigtigt pejlemærke for byggeudviklingen i fremtiden. Alle taler om bæredygtighed, og de fleste tror, at det er et vigtigt og realistisk mål for udviklingen. Men at byggeriet skal være bæredygtigt i fremtiden er desværre ikke noget, vi kan beslutte.