European Media Partner

Vi bør lære mere af de utilsigtede hændelser


Feb 9, 2018

Når der sker en fejl på et hospital eller andre steder i sundhedsvæsnet, skal den rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Men ikke alle er lige gode til at rapportere hændelserne, og samtidig er vi ikke gode nok til at bruge dem fremadrettet. Det påpeger Dorthe Olsen, ejer af vorespatientsikkerhed.dk.